PL EN


Journal
2013 | 11 | 2(21) | 67-82
Article title

Modernity as Decline: An Ontologico-Historical Interpretation

Authors
Content
Title variants
PL
Nowoczesność jako upadek kultury – ujęcie ontologiczno-historyczne
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
We współczesnej dyskusji o kulturze interpretacja „nowoczesności” jako procesu schyłkowego, w rozumieniu konserwatystów, marksistów lub liberalistów zawiera wspólną aporię: w każdym przypadku zostawia się pierwszy lub drugi przeciwstawny paradygmat (ontologiczny lub historyczny) jako podstawę dyskursu. Zamiast wycofywać się do mistyczno-religijnej poetyki, która nie pozwala na rozróżnianie obu paradygmatów, proponuje się pozytywne rozwiązanie, traktujące je jako niemożliwe do wyeliminowania. Stwierdza się, że w kontekście ‘nowoczesności’ upadek kultury najlepiej pojąć jako cechę wewnętrznie złożonego zjawiska, w którym ontologiczne i historyczne modele rozumienia są powiązane poprzez wspólne relacje zależności i nieredukowalności. Powyższe stwierdzenie zostaje rozwinięte za pomocą opisu analogii pomiędzy kulturą a rodziną.
Contributors
References
  • Heidegger Martin (1962), Being and Time, (transl. J. Macquarrie and E. Robinson), London SCM Press.
  • Humphries Carl, “The Family and its Ethos, A Philosophical Case Study in Ontologico-
  • Historical Understanding”, in The Ignatianum Philosophical Yearbook (Rocznik Filozoficzny Ignatianum), vol. XIX/2, 2013.
  • von Wright Georg Henrik (1984), Diachronic and Synchronic Modality, in G.H. von Wright, Truth, Knowledge, and Modality, Oxford: Blackwell.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-478a558c-86f3-4c94-b44b-b360f7d8a237
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.