PL EN


2005 | 1 | 1 Prawo | 37-52
Article title

Das Individuationsprinzip bei Duns Scotus (1265-1308)

Title variants
PL
Zasada jednostkowienia u Dunsa Szkota (1265-1308)
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Problematyka jednostkowienia bytu osoby ludzkiej według Dunsa Szkota stanowi bardzo ważną problematykę filozoficzną, także ważną i interesującą dla prawnika i ekonomisty z tej racji, że człowiek stanowi zarówno rację ekonomii, jak też jest podmiotem praw i obowiązków wraz z posiadaniem prawa do stanowienia porządku prawnego. Stąd znajomość antropologii jest dla prawnika warunkiem sine qua non. Chociaż temat ten powraca w refleksji filozoficznej, np. Honnefeldera, M. A. Krąpca, B. Walda, A. Schmidta, U. Zielińskiego, to warto ciągle na nowo podejmować to wyzwanie. Krótki zarys biograficzny poprzedza teoriopoznawcze stanowiska Szkota w jego relacji do stanowiska Tomasza z Akwinu, by skupić uwagę na samej zasadzie jednostkowienia, którą Skotus pojmuje jako haecceitas w samej formie substancjalnej człowieka jako bytu osobowego. Tezy Edyty Stein, Martina Heideggera oraz Ericha Przywary w tej kwestii dodatkowo ubogacają analizę tej złożonej problematyki, w dalszym ciągu aktualnej m.in. dla filozoficznego namysłu nad człowiekiem oraz nad ekonomią i polityką.
Contributors
 • Instytut Badań Naukowych w Saarbrücken
References
 • Aristoteles: Metaphysik XII, 1071 a, 27-29.
 • Aristoteles: Phys., I, 7, 191 a. 8-14.
 • Assenmacher J.: Die Geschichte des Individuationsprinzips in der Scholastik, in: Forschungen zur Geschichte der Philosophie und der Pädagogik, herausgegeben v. Artur Schneider u. Wilhelm Kahl, I. Band, Heft 2, 1926, 1.
 • Assenmacher J.: Die Geschichte des Individuationsprinzips in der Scholastik, Leipzig 1926, 64.
 • BöhnerPh., GilsonE.: Christliche Philosophie, 3. Auflage, Paderborn 1954, 565.
 • DunsScotus: II Ox.-Garcia 3, 5 et 6; II, 267, Nr. 287.
 • DunsScotus: II sent. Dist. III q. 5 a., Vives–Paris 1893.
 • DunsScotus: Oxon. II, d. 3, q. 9, n. 6.
 • Gilson E.: Der Geist der mittelalterlichen Philosophie, Wien 1950, Anm. 7, 223.
 • Gilson E.: Johannes Duns Scotus. Einführung in die Grundgedanken seiner Lehre, Düsseldorf 1959, 449.
 • Heidegger M.: Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus, Tübingen 1916, 12, 101, 177, 190, 230.
 • Lexikon für Theologie und Kirche, herausgegeben v. Michael Buchberger, zweite, neubearbeitete Auflage des kirchlichen Handlexikons, 3. Band, Freiburg 1931, 489.
 • Meyer G.: Individuation, in: Lexikon für Theologie und Kirche, herausgegeben von J. Höfe u. K. Rahner, Bd. 5, Freiburg 1960, 658.
 • Przywara E.: Griechische, patristisch-scholastische und neuzeitliche Philosophie im Gottesgeheimnis der Welt, München 1923, 107.
 • Stein E.: Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins, herausgegeben von L. Gelber/Romaeus Leuven, Edith Steins Werke, Band II, 3. unv. Auflage, Freiburg 1986, 497 S.
 • ThomasvonAquin: In VIII Metaph., lect. 1; ed. M.-R. Cathala, n. 1687.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4833f380-9d94-4be5-8d29-0aa2f25061e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.