PL EN


2004 | 7 | 143-156
Article title

Ekspert katechetyczny komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej w świetle obowiązującego prawa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W czterostopniowym systemie awansu zawodowego nauczycieli powoływane są komisje, których zadaniem jest obiektywna ocena nauczycieli. W komisjach wiodącą rolę powinni spełniać eksperci, bowiem to oni muszą zadbać o jednolitość kryteriów i sposobu oceniania dorobku zawodowego nauczycieli. To zaś wymaga fachowego przygotowania, wiedzy merytorycznej w zakresie specjalności, jaką reprezentuje nauczyciel, umiejętności pracy w zespole i stosowania się do przepisów prawnych dotyczących procedury awansu nauczycieli. Ten wymóg dotyczy również ekspertów w zakresie nauczania religii jako specyficznej formy katechezy , która na dobre zadomowiła się w tym uprzywilejowanym środowisku rozwoju młodego człowieka . Tym bardziej, że katecheci są nieustannie motywowani do stałej formacji i z natury swojego posłannictwa korzystają z możliwości awansu na najwyższy stopień w hierarchii nauczycielskiej. Ponieważ nie ma odrębnych zapisów prawnych, które regulowałyby powoływanie i funkcjonowanie ekspertów katechetycznych, warto więc zapytać, jak przedstawiają się obowiązujące przepisy w tej materii?
Contributors
 • Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział Krosno
References
 • A. Mezglewski, Nauczanie religii w Polsce Ludowej, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2000, t. 1, s. 21-36
 • Aspekty prawne nauczania religii rzymskokatolickiej w polskim systemie oświatowym, red. S. Łabendowicz, Radom 2001.
 • D. Igielska, System awansu zawodowego nauczycieli, w: Ekspert komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. Poradnik, red. M. Pomianowska, Warszawa 2003, s. 10.
 • H. Chilmon, E. Lubczyńska, B. Walkiewicz, Rola i zadania członków komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, w: Ekspert komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. Poradnik, red. M. Pomianowska, Warszawa 2003, s. 73.
 • J. Chojnacki, M. Pomianowska, E. Tołwińska-Królikowska, Analiza merytoryczna dokumentacji nauczyciela, w: Ekspert komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. Poradnik, red. M. Pomianowska, Warszawa 2003, s. 160.
 • J. Gregorczyk, Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w: Ekspert komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. Poradnik, red. M. Pomianowska, Warszawa 2003, s. 152-153.
 • J. Krukowski, Kościół i państwo, Lublin 2000, s.268--274, 316-319;
 • J. Szpet, Prawa i obowiązki katechety w szkole w świetle przepisów prawa państwowego i kościelnego, Płock 1997;
 • J. Szpet, Vademecum katechety, Poznań 2000;
 • Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, red. W. Janiga, A. Mezglewski, Krosno-Sandomierz 2000;
 • M. Pilch, Niektóre zagadnienia prawne awansu zawodowego nauczycieli, w: Ekspert komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. Poradnik, red. M. Pomianowska, Warszawa 2003, s. 36.
 • R. Murawski, Filozofia polskiego Dyrektorium Katechetycznego, w: Katecheza w służbie wiary, red. W. Janiga, T. Kocór, Przemyśl 2004.
 • W. Janiga, A. Mezglewski, Nauczanie religii w szkołach publicznych, „Roczniki Nauk Prawnych”, 11(2001), z. 1, s. 131-160;
 • W. Janiga, Ocena pracy nauczyciela w świetle obowiązującego prawa, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2000, t. 4, s. 163-177.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48dd6f90-c317-4071-98e0-c5a90abb7ab8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.