PL EN


2015 | 4(18) | 97-114
Article title

Marketing innovations as a source of competitive advantage of the universities

Content
Title variants
PL
Innowacje marketingowe jako źródło przewagi konkurencyjnej uczelni wyższych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The issue of innovativeness and innovation in the higher education sector is becoming increasingly important. Universities adopt the outside-inside type of attitude in order to strengthen their position in the education market and to conform to new circumstances. The desirability and possibility of implementation of pro-innovation attitudes by Polish universities was discussed in the paper. Starting from the literature review in terms of innovation, determinants forcing innovativeness on research units were discussed and also organizational and managerial issues were presented. The paper was summed up by examples of marketing innovations that have been implemented in selected Polish universities.
PL
Zagadnienie innowacji i innowacyjności w sektorze szkolnictwa wyższego nabiera coraz większego znaczenia. Uczelnie starając się umocnić na rynku edukacyjnym, przyjmują postawę typu outside-inside, aby dostosowywać się do nowych uwarunkowań, w jakich przychodzi im funkcjonować. W artykule poddano dyskusji celowość i możliwości wdrażania postawy proinnowacyjnej przez polskie uczelnie wyższe. Wychodząc od przeglądu dorobku literaturowego w zakresie innowacyjności, zaprezentowano determinanty wymuszające na jednostkach naukowych skierowanie się ku innowacjom oraz wskazano na wiążące się z tym zagadnienia natury organizacyjnej i menedżerskiej. Całość została podsumowana przykładami innowacji marketingowych, które zostały wdrożone w wybranych polskich uczelniach.
Publisher
Year
Issue
Pages
97-114
Physical description
Dates
published
2015-12
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
References
 • Bogdaniecki, J. (red.)(2004). Innowacyjność przedsiębiorstw. Toruń: UMK.
 • Gust-Bardon, N.I. (2012). Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: analiza wybranych zagadnień, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLIII nr 1, 111.
 • Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska, (2008) (red.) J. Targalski, Kraków Wydawnictwo UE w Krakowie
 • Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Kłos, Z. (2012), Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Kotler, Ph. (2005). Marketing, Poznań, Wydawnictwo Rebis
 • Niedzielski, P. (2005). Rodzaje innowacji. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć (74, 75). Warszawa: PARP.
 • OECD (2005). Oslo Manual - Guidelines for collecting and interpreting data, 3rd Edition: OECD.
 • Poznańska, K. (1998), Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC
 • Rogers, E.M. (1995). Diffusion of Innovations. Xth Edition, New York, The Free Press.
 • Shankar, V., Inman, J.J., Mantrala, M., Kelley, E., Rizley, R. (2011). Innovations in Shopper Marketing: Current Insight and Future Research Issues. Journal of Retailing, No 1, 29-42.
 • Schumpeter, J.A. (1934). Theory of Economic Development: An Enquiry into Profits Capital, Credit, Interest and Business Cycle. London: Oxford University Press.
 • Whitfield, P.R. (1979). Innowacje w przemyśle. Warszawa: PWE.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b7e8b61-ed9d-4053-a76c-2e07cca57491
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.