PL EN


2014 | Nr 3(1) | 69-81
Article title

PROBLEM TOŻSAMOŚCI INSTYTUCJONALNEJ WSPÓŁCZESNEGO UNIWERSYTETU A POLITYKA EDUKACYJNA

Authors
Content
Title variants
EN
The problem of institutinal identity of modern university and educational policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny uniwersytet zmienia się. Jest to widoczne w eliminacji sztuk wyzwo-lonych, które były podstawą funkcjonowania uniwersytetu od początku jego istnienia. Analiza roli uniwersytetu i wpływ jego transformacji na proces edukacji i politykę edukacyjną wymagają filozoficznego podejścia. Właśnie takie rozumienie szkolnictwa wyższego wydaje się dziś istotne, ze względu na fakt transformacji uczelni. Proces ten opisać można jako zmiany, które wynikają m.in. z rozporządzeń administracyjnych. Zachodzące zmiany dotyczą także samego procesu edukacji, który pozwala określić społeczne, kulturowe, instytucjonalne, polityczne i systemowe wyzwania dla nowoczesnej uczelni.
EN
The contemporary university is changing. The elimination of liberated arts from universities which were always the basis of the institution’s functioning confirm it. The analysis of a university and the influence of its transformation on the process of education and educational policy require a philosophical approach. The process of transformation can be described as a set of changes that derived from administrative regulations among others. The changes also refer to the process of education itself which allows to determine the social, cultural, political, and system challenges for a modern university.
Contributors
  • Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska”
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bd728a6-7ebc-4aae-abb0-267e5edfd540
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.