PL EN


2012 | 6(89) | 71-87
Article title

Kulturowe i personalne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Cultural and Personnel Problems in the Management of Human Resources in International Capital Groups in Light of Empirical Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu dokonano analizy i oceny treści, charakteru oraz skutków kulturowych i personalnych problemów towarzyszących zarządzaniu zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych. Problemy te zostały zidentyfikowane w trakcie badań empirycznych, przeprowadzonych przez autora opracowania w podmiotach zależnych dużych korporacji globalnych, funkcjonujących w Polsce. Problemy, o których mowa, obejmują: problemy z asymilacją ekspatriantów, szok kulturowy, „cynizm korporacyjny”, zjawisko wielowładztwa, strach przed utratą pracy oraz stres menedżerów i pracowników wynikający także z wielokulturowego charakteru ich środowiska pracy. Przedstawione zostały także sposoby rozwiązywania analizowanych problemów, w ramach zarządzania zasobami ludzkimi badanych organizacji gospodarczych.
EN
This study analyzes and assesses the content, character, and effects of cultural and personnel problems accompanying the management of human resources in international capital groups. These problems have been identified over the course of empirical studies conducted by this paper’s author on the subsidiaries of major global corporations operating in Poland. These problems encompass questions of the assimilation of expatriates, culture shock, “corporate cynicism,” the phenomenon of polyarchy, fear of job loss, and stress on the part of managers and workers stemming from the multicultural character of their work environment. Also presented are ways of solving the analyzed problems within the framework of human resource management in the investigated economic organizations.
Year
Issue
Pages
71-87
Physical description
Document type
Communiqués
Dates
published
2012-12-15
Contributors
References
 • Berridge J., Cooper C.L., Highley-Marchington C. (1997), Employee Assistance and Workplace Counselling, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Borucki Z. (1988), Stres organizacyjny. Mechanizm – następstwa – modyfikatory, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Cartwright S., Cooper C.L. (2001), Kiedy firmy łączą się lub są przejmowane. Strategie, konflikty, rozwiązania, Petit, Warszawa.
 • Cartwright S., Hudson S.L. (2000), Coping with mergers and acquisitions, [w:] R. Burke, C.L. Cooper, Organizations in crisis: downsizing, restructuring and privatizations, Blackwell, Oxford.
 • Cenin M. (1994), Stres menedżerski, [w:] Witkowski S. (red.), Psychologia sukcesu, PWN, Warszawa.
 • D’ Souza D. (1991), Multiculturalism 101, „Policy Review”, wiosna.
 • Gableta M., Karmalla E. (1999), Zwolnienia pracowników przy wykorzystaniu outplacementu – praktyka polskich przedsiębiorstw, [w:] Jagas J. (red.), Produktywność – konkurencyjność integracja, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Gesteland G. (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa.
 • Makowski K. (2000), Ilościowe determinanty polityki personalnej, [w:] M. Juchnowicz, Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa.
 • Marx E. (2000), Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w międzynarodowym biznesie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Miroński J. (2000), Władza i polityka w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Pocztowski A. (2002), Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkim, [w:] A. Pocztowski (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 • Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł. (2002), Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Whetten D.A., Cameron K.S., Woods M. (1996), Developing Management Skills for Europe, Addison Wesley Longman, New York.
 • Winn D. (2000), Manipulowanie umysłem, Wydawnictwo UNUS, Biblioteka Moderatora, Wrocław.
Notes
PL
To jest polskie tłumaczenie anglojęzycznego artykułu z numeru 2012 6(89) opublikowane na bezpłatnej płycie CD dołączonej do papierowego wydania numeru 2012 6(89) [patrz: Human Resorce Management, ISSN 1641-0882].
EN
The English version of this article was published at Human Resource Management_2012 6(89) [ISSN 1641-0882]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c1c2cc7-ee69-4ce2-9d31-f8ae76218b8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.