PL EN


2011 | 2 | 1 | 271-276
Article title

Filozofia Kaizen w pracy nauczyciela

Authors
Content
Title variants
EN
The Philosophy of Kaizen during teacher’s work
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Praca nauczyciela obejmuje wykorzystywanie praktyczne treści już istniejących (jako merytorycznego zakresu przedmiotu nauczania, przyjętego programu nauczania). Zmiany, jakie pojawiają się na zewnątrz szkoły (społeczno-gospodarcze), powodują potrzebę wprowadzania udoskonaleń w jego pracy oraz stałych poszukiwań w kierunku realizacji coraz lepszej pracy pedagogicznej
EN
The teacher’s job covers practical using of existing contents (as an essential range of teaching subject, accepted curriculum). The changes outside the school (socio-economic) cause the need of introduction of improvement during his work and permanent search towards the realization of more and more better pedagogical work
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
271-276
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
  • Bałażak M. (2005), Etyczny wymiar kultury organizacyjnej nauczyciela informatyki. Zarys problematyki [w:] Technika – Informatyka – Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej, red. W. Furmanek, A. Piecuch, W. Walat, Rzeszów
  • Furmanek W. (2000), Podstawy edukacji zawodowej, Rzeszów
  • Jakubiak-Zapalska E. (1995), Nauczyciel twórczy jako artysta [w:] Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli w Polsce, red. F. Szlosek, Radom
  • Larean W. (2009), Filozofia Kaizen z biurze, Gliwice
  • Ludwiczyński A., Stoińska K., red (2001), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Warszawa
  • Maurer R. (2009), Filozofia Kaizen. Jak mały krok może zmienić Twoje śycie, Gliwice
  • Okoń W. (1978), Współczesne innowacje w kształceniu i wychowaniu, „Nauczyciel i Wychowanie” 1978, nr 3
  • Olszewski W. (2007), Kapitał intelektualny szkoły jako czynnik przemian edukacyjnych [w:] Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych, red. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin
  • Sałata E., Rzewuska-Woźniak M. (2010), Nauczyciel w szkole jako organizacji uczącej się [w:]Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Radom
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c57add3-06b3-40d8-a2c7-6069e03dfa5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.