PL EN


2015 | 6 | 4 | 57-61
Article title

Wykorzystanie case study w procesie doskonalenia informatycznego pracowników firm

Authors
Content
Title variants
The Use of Case Study in the Process of IT Skills Improvement of Company’s Employees
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera model ilustrujący wykorzystanie case study w procesie doskonalenia informatycznego pracowników obsługujących systemy informatyczne w firmach. Przeprowadzany mentoring informatyczny w firmie przez specjalistę daje sposobność do zastosowania metody case study. Metoda ta wówczas służy do zebrania, usystematyzowania i przeanalizowania materiału dotyczącego występujących trudności, problemów, ich przyczyn i źródeł w obsłudze informa tycznej firmy. Materiał ten z kolei jest wykorzystywany przy projektowaniu i organizowaniu szkolenia grupowego, w wyniku którego dochodzi do doskonalenia kompetencji informatycznych pracowników obsługujących system informatyczny w firmie.
The article contains a model reflecting the use of case study in the process of IT skills improvement of employees operating IT systems in companies. The IT mentoring conducted by a qualified person within particular companies gives the possibility to apply the case study method. This method serves the collection, systematization and analysis of the material concerning the difficulties, problems and the grounds for their occurrence in the IT operation of the company. This material is further used in the design and organization of a group training course which serves the improvement of IT competence of the employees operating IT systems in particular companies.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
57-61
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
  • Dewey J. (1988): Jak myślimy, Warszawa.
  • Klus-Stańska D. (2010): Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa.
  • Król H. (2007): Proces szkolenia pracowników, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa.
  • Megginson D., Clutterbuck D., Garvey B. (2008): Mentoring w działaniu, Poznań.
  • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006): Psychologia poznawcza, Warszawa.
  • Pitt L., Crittenden V.L., Plangger K., Halvorson W. (2012): Case Teaching in the Age of Technological Sophistication, „Journal of the Academy of Business Education” Spring.
  • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2006): Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków.
  • Yin K.R. (2014): Case Study Research. Design and Methods, Los Angeles.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c8b3887-b14c-4aa8-86c9-4f43cd648e3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.