PL EN


2016 | 1 | 91-101
Article title

Orientacje wspólnotowe młodzieży w warunkach indywidualizacji społeczeństwa

Content
Title variants
EN
Community orientations of contemporary youths in times of social individualization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Młodość jest etapem rozwojowym, który jest szczególnie ukierunkowany na refleksję nad wzajemnymi relacjami na linii jednostka – wspólnota, ponieważ główne zadanie rozwojowe adolescencji, jakim jest kształtowanie własnej tożsamości, realizowane jest za pomocą porównywania i relacji interpersonalnych w ramach uczestnictwa w grupach społecznych. U młodych pojawia się silna potrzeba bycia częścią wspólnotowości przy jednoczesnym dążeniu do kreowania własnej indywidualności będącej zarówno wynikiem rozwojowej specyfiki okresu młodości, jak i efektem panujących trendów współczesności promujących indywidualizację społeczeństwa. Pojawia się zatem rozbieżność, która zmusza do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czy w czasach indywidualizacji społeczeństwa współczesna młodzież zorientowana jest wspólnotowo? Niniejszy artykuł stanowi refleksję teoretyczno-empiryczną na ten temat.
Year
Issue
1
Pages
91-101
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Bauman Z. (2007). Płynne życie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Brzezińska A. (2004). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.
 • Cybal-Michalska A. (2006). Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (1991). Orientacje życiowe młodzieży. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane WSP.
 • Krzychała S. (2007). Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności. Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Obuchowska I. (2004). Adolescencja. W: B. Harwas-Napirała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Peret-Drążewska P. (2014). Współczesna młodzież postrzegana z perspektywy rówieśników. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 • Szczurek-Boruta A. (2007). Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo. Studium pedagogiczne. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 • Witkowski L. (2010). Tożsamość i zmiana; epistemologia i rozwojowe profile w edukacji. Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Wojciszke B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk: GWP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5566b283-7dbe-47eb-9619-e9935dd20595
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.