PL EN


2013 | 8 | 43-52
Article title

Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych a instytucjonalny kontekst edukacyjny

Title variants
EN
Individualisation of the Process of Foreign Language Teaching and the Institutional Educational Context
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the issue of the process of foreign language teaching in relation to the Polish educational reality. The contemporary glottodidactic research focuses on the learner, their individual characteristics and the influence of the environment. The researchers agree on the necessity of placing the learner, organizing an appropriate learning environment and taking into consideration their needs and opportunities in the centre of the didactic process. It is worth considering how the postulate of the individualization is implemented in Polish institutions. The issues discussed in the first part of the text concern the description of individualisation and didactic possibilities of its implementation in school, first of all by means of internal differentiation, including, for instance, the differentiation of objectives, contents and the organization of the lesson. The key element taken into consideration is the analysis of the binding legal regulations and selected research results concerning foreign language teaching in the context of individual features, the learner's predispositions as well as particular needs and educational abilities.
Year
Issue
8
Pages
43-52
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • BOGDANOWICZ, M. (2004), Niespecyficzne i specyficzne trudności w uczeniu się języków obcych, (w:) M. Bogdanowicz/ M. Smoleń, (red.), Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Gdańsk. 78–97.
 • BÖNSCH, M. (2009), Erfolgreiches Lernen durch Differenzierung im Unterricht. Braunschweig.
 • ERDMENGER, M. (2001), Computer im Fremdsprachenunterricht der Erwachsenenbildung. München.
 • GAL, K. (2005), Usprawnianie dzieci z dysleksją w zreformowanej szkole, (w:) Z. Andrzejak/ L. Kacprzak/ K. Pająk (red.), Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia. Poznań/ Warszawa. 51–55.
 • GRUCZA, F. (2007), Lingwistyka Stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia. Warszawa.
 • HASS, F. (2008), Keiner wie der andere. Im differenzierten Unterricht Lernprozesse individualisie- ren, (w:) Der Fremdsprachliche Unterricht Englisch. Differenzierung 94. 2–8.
 • JAWORSKA, M. (2011), Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w procesie uczenia się i nauczania języków obcych w Polsce, (w:) Neofilolog 36. 245–254.
 • KARPIŃSKA-SZAJ, K. (2011), Uczniowie z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych: nauczanie języków obcych, (w:) Neofilolog 36. 59–72.
 • KLAFKI, W./ H. Stöcker (1991), Innere Differenzierung des Unterrichts, (w:) W. Klafki (red.), Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim. 173–208.
 • KOMOROWSKA, H. (2007), Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957–2007). Warszawa.
 • MEYER, H. (2004), Was ist guter Unterricht? Berlin.
 • RIEMER, C. (2006), Individuelle Unterschiede beim Fremdsprachenlernen: Der Lerner als „Ein- zelgänger“. Konsequenzen für die Theorie und Empirie des Lehrens und Lernens von Fremd- sprachen, (w:) D. Wolff/ P. Scherfer (red.), Vom Lehren und Lernen fremder Sprachen: Eine vorläufige Bestandsaufnahme. Frankfurt/M. 223–244.
 • Rozporządzenie A: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1490.
 • Rozporządzenie B: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach. Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1489.
 • Rozporządzenie C: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 532.
 • Rozporządzenie D: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1491.
 • SELLIN, K. (2008), Wenn Kinder mit Legasthenie Fremdsprachen lernen. München.
 • SIEK-PISKOZUB, T. (2011), Uczeń dyslektyczny: czy nauczyciele są na niego przygotowani? (w:) Neofilolog 36. 221–230.
 • SOBAŃSKA-JĘDRYCH, J. (2010), Uczeń zdolny – uczenie się i nauczanie języków obcych. Nieopublikowana praca doktorska. Warszawa.
 • STAŃCZAK, M. (2009), Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole. Olsztyn.
 • TÖNSHOFF, W. (2004), Binnendifferenzierung im lernerorientierten Fremdsprachenunterricht, (w:) Deutsch als Fremdsprache 4. 227–231.
 • Ustawa o Systemie Oświaty Z 7 Września 1991 R. tekst jednolity, Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
 • USZYŃSKA-JARMOC, J. (2010), Szkoła gubi diamenty, (w:) Psychologia w Szkole 1. 61–69.
 • WEJNER, T. (2008), Liczy się uczeń a nie statystyki – badania ankietowe dotyczące szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją, [http://www.ptd–lodz.com/uczniowie–dyslektyczni–ankieta.php].
 • ZAWADZKA, E. (1993), Problemy i paradoksy komunikacji w klasie, (w:) Neofilolog 6. 17–24.
 • ZAWADZKA-BARTNIK, E. (2011), Różnorodność cechą współczesnego świata, (w:) Neofilolog 36. 9–18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56a8c17e-bfed-4453-9052-b691b372ebb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.