PL EN


2015 | 1 | 9-18
Article title

Harvard University: polityka przyjęć na studia i regulowanie dynamiki dostępu

Content
Title variants
EN
Harvard University: admission policy and access control
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym tekście podejmuję próbę rekonstrukcji kryteriów przyjmowania do Harvard University w perspektywie historycznej. W sposób szczególny interesuje mnie ewolucja mechanizmu zamykania/otwierania dostępu do studiowania w tej placówce edukacji wyższej dla różnych grup społecznych. Historia regulowania dostępu do tego uniwersytetu stanowi przy tym, jak jestem o tym przekonana, znakomitą egzemplifikację dynamiki – mających miejsce w Stanach Zjednoczonych – relacji między równością/nierównością w edukacji, a także opartą na zasadach merytokracji ruchliwością konkurencyjną i ruchliwością sponsorowaną. Decydujące znaczenie mają w tym kontekście kryteria przyjęć. Stanowią one zawsze – zarówno w odniesieniu do Harvardu, jak i większości najlepszych uniwersytetów w skali świata – pewnego typu społeczną konstrukcję. Niezależnie od retoryki ich twórców, tylko pozornie mają one charakter „obiektywny” i zorientowane są na typowo akademickie atrybuty kandydatów. W rzeczywistości przesycone są one różnymi ideologiami, wynikającymi z nich niekiedy w sposób jawny, a niekiedy domyślny czy ukryty. Ich celem jest nie tylko „wychwytywanie” najlepszych kandydatów, ale także – a niekiedy przede wszystkim – regulowanie dostępu do placówek edukacji wyższej, głównie poprzez tworzenie mechanizmów wykluczania.
Year
Issue
1
Pages
9-18
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Alon S. (2009). The Evolution of Class Inequality in Higher Education: Competition, Exlusion and Adaptation. American Sociological Review, 74, October.
 • Barratt W. (2011). Social Class on Campus: Theories and Manifestations. New York.
 • Bowen W.G. (2005). A Thumb on the Scale, The case for socioeconomic affirmative action. Harvard Magazine, May--June, http://harvardmagazine.com/2005/05/a-thumb-on-the-scale.html
 • Cookson P.W. jr., Hodges Persell C. (1985). Preparing for Power. Cultural Capital and Curricula in America’s Elite Boarding Schools. New York.
 • Farnum R. (1990). Prestige in the Ivy League: Democratization and Discrimination at Penn and Columbia, 1890-1970. W: P.W Kingston, L.S. Lewis, The High Status Track: Studies of Elite Schools and Stratification. New York.
 • Farrell B. (1993). Elite Families: Class and Power in Nineteenth-Century Boston. New York.
 • Fisher D. (2012). Poor Students Are The Real Victims of College Discrimination. Forbes, May 2, http: //www.forbes.com/sites/danielfisher/2012/05/02/poor-students-are-the-real-victims-of-college-discrimination/
 • Fitzsimmons W.R. (2009). Guidance Office: Answers From Harvard’s Dean. Part 1. The New York Times, September 10, http://thechoice.blogs.nytimes.com/2009/09/10/harvarddean-part1/
 • Fox D. (2004). The Truth about Harvard: A Behind the Scenes Look at Admissions and Life on Campus. New York.
 • Gromkowska-Melosik A. (2011). Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu. Kraków.
 • Hemel D.J. (2007). Leave Behind A Legacy. The Harvard Crimson, June 6, http://www.thecrim son.com/article/http://thechoice.blogs.nytimes.com/2009/09/10/harvarddean-part1/
 • Higley S.R. (1995). Privilege, Power, and Place: The Geography of the American Upper Class. London.
 • Hodges Persell C., Cookson P.W. jr (1985). Chartering and Bartering: Elite Education and Social Reproduction. Social Problems, 2, 33.
 • Karabel J. (2006). The Chosen. The Hidden History of Admission and Exclusion at Harvard, Yale and Princeton. Boston--New York.
 • Knight G.L. (2014). Pop Culture Places: An Encyclopedia of Places in American Popular Culture. Santa Barbara.
 • Langdon Sibley J. (1873). Biographical Sketches of Graduates of Harvard University. Cambridge.
 • Melosik Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Kraków.
 • Reynolds G. (2015). To reduce inequality abolish Ivy League, http://www.usatoday.com/story/opi nion/2015/ 11/01/glenn-reynolds-reduce-inequality-abolish-ivy-league-elitist-discrimination-column/74998648
 • Rivera L. (2015). Pedigree: How Elite Students Get Elite Jobs. New Jersey.
 • Schwartz D. (2008). Social closure in American Elite Higher Education. Theory and Society, August, 37, 4.
 • Stampnitzky L. (2006). How Does “Culture” Become “Capital”? Cultural And Institutional Struggles Over “Character And Personality” At Harvard. Sociological Perspectives, 49, 4.
 • Story R. (1975). Harvard Students, the Boston Elite and the New England Preparatory System 1800-1876. History of Education Quarterly, 15, 3, Autumn.
 • Synnot M.G. (2010). The half opened door. Disctimination and Admissions at Harvard, Yale, and Princeton, 1900-1970. London.
 • Synnott M.G. (2013). Student Diversity at the Big Three: Changes at Harvard, Yale, and Princeton. Since the 1920. London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58d92108-e8c2-4bd0-849b-6f73810ad0e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.