PL EN


2013 | 2 | 6 | 244-259
Article title

Kontrakty menedżerskie we współczesnych nurtach nadzoru korporacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Management contracts in present fields of the corporate governance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono istotę, znaczenie i konstrukcję kontraktu menedżerskiego jako jednej z form nadzoru korporacyjnego. Podano również wyniki analizy porównawczej tradycyjnego modelu nadzoru korporacyjnego, nowoczesnej jego koncepcji (new corporate governance – NCG) oraz kontraktów menedżerskich. Rezultaty tej analizy, a także wyniki badań własnych, empirycznych autora potwierdziły tezę mówiącą o przydatności i efektywności kontraktów menedżerskich jako formy nadzoru korporacyjnego. Stwierdzono, że zasady i narzędzia zawarte w nowej koncepcji modelu nadzoru korporacyjnego (NCG) są w dużej mierze zbieżne z ideą i pragmatyką kontraktów. Zawarta w niej metodyka doskonalenia nadzoru korporacyjnego, ze zwróceniem uwagi szczególnie na rozwój rady dyrektorów (zarządu), może stanowić podstawę dalszej analizy i doskonalenia kontraktów menedżerskich. W szczególności w artykule przedstawiono dyskusję wokół podstawowych pojęć z zakresu nadzoru korporacyjnego, kontraktów menedżerskich oraz w kwestii pojmowania i interpretacji teorii agencji. Szerzej opisano konstrukcję kontraktu menedżerskiego i podano warunki jego zastosowania. Nawiązując do koncepcji NCG, scharakteryzowano istotę zintegrowanego, strategicznego zarządzania radą dyrektorów (zarządem) wraz z podaniem opisów komponentów tego zarządzania, tj.: kontekstu, strategii, organizacji i monitoringu. Podkreślono również korzyści płynące z praktycznego wykorzystania tego modelu.
Year
Volume
2
Issue
6
Pages
244-259
Physical description
Contributors
  • Prof. dr hab. Katedra Procesu Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 51-510 Kraków oraz Wydział Zarządzania i Turystyki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Szeroka 9, 33-100 Tarnów.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a612202-a505-4c60-8d35-3d9478f78cc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.