PL EN


2014 | 82 | 2 | 166-188
Article title

Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Return on Investment in Libraries
Languages of publication
PL
Abstracts
Objective – The evaluation of library efficiency and benefits brought by the libraries to the society has become one of visible trends in library management studies in the recent years. Some libraries, interested in proving their efficiency and usefulness to the community they serve, conduct or commission the analyses of return on investment in libraries. Some of these analyses prove the high rate of return on investment expressed with monetary units. The author discusses the need for such analyses and applied methods. Research methods – The author uses the analysis of the literature and reports on return on investment in libraries. Results and conclusions – The analysis of return on investment in libraries the result of which is the value of library services expressed with monetary units may be controversial, in particular as some components in such analyses appear to be considerably approximated. However, despite those objections the calculation of library service value may be considered an acceptable and sometimes even indispensable marketing activity.
PL
Cel – widocznym nurtem w badaniach bibliotekoznawczych oraz praktyce zarządzania bibliotekami w ostatnich latach stała się kwestia oceny efektywności bibliotek i pożytku, jaki daje społeczeństwu ich funkcjonowanie i finansowanie. Niektóre biblioteki, chcąc wykazać się swą efektywnością i przydatnością dla obsługiwanej społeczności, prowadzą same lub zlecają zewnętrznym podmiotom przeprowadzenie analizy zwrotu z inwestowania w bibliotekę. Niektóre z owych analiz zmierzają do wykazania wysokiej stopy zwrotu z takiej inwestycji wyrażonej w jednostkach monetarnych. Artykuł zawiera rozważania na temat potrzeby prowadzenia owych analiz i stosowanych w nich metod. Metody badań – zastosowano metodę analizy piśmiennictwa i analizy źródeł w postaci raportów z analiz zwrotu z inwestowania w biblioteki. Wyniki i wnioski – Analiza zwrotu nakładu z inwestowania w bibliotekę, której efektem jest wyrażanie wartości usług bibliotecznych w jednostkach monetarnych, może budzić kontrowersje. Zwłaszcza, że wielkości niektórych składników w takich analizach wydają się mocno szacunkowe. Mimo tych zastrzeżeń przeliczanie wartości usług bibliotecznych na pieniądze można uznać za dopuszczalny, a niekiedy niezbędny zabieg marketingowy.
Year
Volume
82
Issue
2
Pages
166-188
Physical description
Contributors
 • Institute of Information and Book Studies, The University of Warsaw, dargry@uw.edu.pl
References
 • Barron Public Library (2014). Library Value Calculator [online]. Barron Public Library [dostęp: 10.02.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.barronpubliclibrary.org/>.
 • Bobryk, Blanka (2013). Badanie efektywności bibliotek publicznych w województwie dolnośląskim. "Bibliotekarz", nr 7-8, s. 9-11.
 • British Library (2004). Measuring our value. Results of an independent economic impact study commissioned by the British Library to measure the Library’s direct and indirect value to the UK economy [online], [dostęp: 10.02.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bl.uk/pdf/measuring.pdf>.
 • Factiva (2012). Measuring return on investment [online]. Dow Jones/Factiva Institute [dostęp: 30.05.2014]. Dostępny w WWW: <http://www.dowjones.com/factiva/institutefiles/Factiva-Measuring-ROI.pdf>.
 • Głowacka, Ewa (2011a). Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie. "Biblioteka", nr 15 (24), s. 215-228.
 • Głowacka Ewa (2011b). Nowa edycja ISO 11620:2008: Information and Documentation – Library Performance Indicators. Analiza przyczyn i źródeł nowelizacji normy. "Przegląd Biblioteczny", z. 1, s. 7-20.
 • Górny, Mirosław (2008). Dlaczego oceny efektywności bibliotek są mało efektywne? W: Dokument, książka i biblioteka w badaniach naukowych i nauczaniu uniwersyteckim. Pod red. Marty Skalskiej-Zlat i Anny Żbikowskiej-Migoń. Wrocław 2008, s. 47-61.
 • Griffiths, Jose-Marie; King Donald W.; Lynch, Thomas (2004). Taxpayer return on investment in Florida public libraries: Summary report. September 2004 [online]. [dostęp: 6.03.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://dlis.dos.state.fl.us/bld/roi/pdfs/ROISummaryReport.pdf>.
 • Grzeschik, Kathrin (2010). Return on investment (ROI) in German libraries. The Berlin School of Library and Information Science and the University Library at the Humboldt University, Berlin – a case study [online]. The Bottom Line 2010, vol. 23, no. 4, pp. 141-201. [dostęp: 6.02.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://search.proquest.com/docview/814794225?accountid=14887>.
 • Holt, Glen (2007). Communicating the value of your libraries [online]. "The Bottom Line" 2007, vol. 20, no. 3, pp. 119-124. [dostęp: 5.02.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://search.proquest.com/docview/219200898?accountid=14887>.
 • Huczek, Marian (2006). Efektywność działalności biblioteki publicznej. "Studia Bibliologiczne" 2006. T. 16 – Bibliotekarstwo wobec zagadnień zarządzania, s. 57-68.
 • Kaufman, Paula; Watstein, Sarah B. (2008). Library value (return on investment, ROI) and the challenge of placing a value on public services. "Reference Services Review", vol. 36, no 3, pp. 226-231.
 • Linn, Mott (2010). Cost-benefit analysis: a primer [online]. "The Bottom Line", vol. 23, no. 1, pp. 31-36. [dostęp: 6.02.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://search.proquest.com/docview/357239803?accountid=14887>.
 • Matthews, Joseph R. (2011). What’s the return on ROI? The benefits and challenges of calculating your library’s return on investment [online]. "Library Leadership & Management" (Online), vol. 25, no. 1, pp. 1-14. [dostęp: 5.02.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://search.proquest.com/docview/898969805?accountid=14887>.
 • McIntosh, Christopher R. (2013). Library return on investment. Defending the contingent valuation method for public benefits estimation [online]. "Library & Information Science Research", vol. 35, iss. 2, pp. 117-126 [dostęp: 20.02.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740818813000029>.
 • Neal, James G. (2011). Stop the madness: The insanity of ROI and the need for new qualitative measures of academic library success [online], [dostęp: 31.01.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/national/2011/papers/stop_the_madness.pdf>.
 • Oakleaf, Megan (2010). The value of academic libraries. Comprehensive research review and report [online]. Association of College and Research Libraries, 2010 [dostęp: 3.02.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/val_report.pdf>.
 • Osiewalska, Anna; Osiewalski, Jacek (1999). Próba oceny efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich [online]. "Biuletyn EBIB", nr 3 [dostęp: 31.01.2014]. Dostępny w WWW: <http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib03/efektywn.html>.
 • PLA (2007). Return on investment (ROI) [online]. Pennsylvania Library Association [dostęp: 27.02.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.palibraries.org/?ROI>.
 • Scigliano, Marisa (2002). Consortium purchases: case study for a cost-benefit analysis. "The Journal of Academic Librarianship", vol. 28, no. 6, pp. 393-399.
 • Tenopir, Carol (2010). Measuring the value of the academic library: Return on investment and other value measures. "The Serials Librarian", vol. 58, no 1-4, pp. 39-48.
 • Texas State Library (2012). Texas public libraries: economic benefits and return on investment [online]. Texas State Library and Archives Commission. [dostęp: 7.02.2014]. Dostępny w World Wide Web: <https://www.tsl.texas.gov/roi>.
 • Wisconsin DPI (2008). The economic contribution of wisconsin public libraries to the economy of Wisconsin [online]. Wisconsin Department of Public Instruction [dostęp: 6.03.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://pld.dpi.wi.gov/files/pld/pdf/wilibraryimpact.pdf>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bcbdcc0-b36e-441a-adb3-9245d04295f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.