PL EN


2012 | 3 | 1 | 218-327
Article title

Czynniki napędzające i spowalniające zmiany wpływające na ciągłe doskonalenie jakości usług gastronomicznych

Content
Title variants
EN
Change stimulating and inhibiting criteria influencing over continuous improvement of the eating places services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej publikacji autorzy zaprezentowali podstawowe aspekty związane z ciągłym doskonaleniem usług gastronomicznych. Zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem zmiana jak również czynniki, które wpływają napędzająco oraz spowalniająco na zmiany a w dalszej konsekwencji na ciągłe doskonalenie tego typu usług.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
218-327
Physical description
Contributors
References
 • Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Grzybowska K. (2010), Reorganizacja przedsiębiorstw. Zarządzanie zmianą organizacyjną, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Harward Business Essentials, (2003), Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, MT Biznes, Warszawa.
 • Karaszewski R. (2005), Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzę-dzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 • Krawiec F. (2007), Zasadnicza zmiana droga sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin, Warszwa.
 • Łuczak J., Matuszak-Flejszman A. (2007), Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Wyd. Quality Progress, Poznań.
 • Majchrzak J. (2002), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Masłyk-Musiał E. (1995), Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa.
 • Skurzyńska-Sikora U.(2004), Zarządzanie zmianą – podstawowe wyzwa-nie przedsiębiorstwa przyszłości, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości fikcja i rzeczywistość, Hejduk I. (red.), Wyd. Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa.
 • Smith I. (2011), Organisational quality and organisational change, „Li-brary Management”, vol. 32, no. 1/2, s.111-128.
 • Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa–Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bd4ad05-b801-4154-874c-f5733e92288f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.