PL EN


2013 | 1(19) | 21-37
Article title

Zerwane więzi – dziecko z syndromem RA D – nowy obszar działań pedagogów specjalnych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Broken ties – The child with RAD – A new area of activity for special educators
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia znaczenie prawidłowego przywiązania dziecka do opiekuna oraz przyczyny i objawy zaburzeń więzi. W pedagogice specjalnej tworzenie prawidłowej więzi dziecka z rodzicami zostaje na drugim planie, natomiast głównym celem terapii i rehabilitacji staje się korygowanie uszkodzeń. Badania pokazują jednak, że przywiązanie stanowi podstawę wszechstronnego rozwoju dziecka (również niepełnosprawnego). Tymczasem dziecko niepełnosprawne wielokrotnie w swoim życiu narażane jest na zerwanie więzi lub wytworzenie pozabezpiecznego stylu przywiązania ze względu na swoje odmienne zachowanie, proces rehabilitacji czy przeżycia rodziców.
EN
The article discusses the importance of a child’s proper attachment to the caregiver, and the causes and symptoms of attachment disorders. In special education, the process of forming appropriate relationships between children and parents is underestimated, while the main aim of therapy and rehabilitation is to correct defects. Studies show, however, that attachment is the basis for the comprehensive development of children (also children with disabilities). Meanwhile, children with disabilities are repeatedly exposed to the risk of broken family ties and insecure attachment styles due to their different behavior, the process of rehabilitation and their parents’ experiences.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d3dcb10-5788-4ff7-aab6-0ba35b16f421
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.