PL EN


2017 | 4(38) | 47–55
Article title

„Rozbite lustro” jako najwcześniejszy objaw zaburzeń ze spektrum autyzmu – przegląd wybranych badań

Selected contents from this journal
Title variants
EN
“Broken mirror” as the earliest symptom of autism spectrum disorders – A review of selected research reports
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych badań eksperymentalnych i neuroobrazowania strukturalnego w autyzmie na podstawie najnowszych doniesień naukowych. Wielu badaczy jest zgodnych co do tego, że dzięki neuronom lustrzanym uczymy się poprzez naśladownictwo, potrafimy odczytać emocje innych, jesteśmy „istotami społecznymi”. Ponadto działanie neuronów lustrzanych powiązane jest z teorią umysłu, tzw. mentalizacji. Wobec tego należy sądzić, że u osób z autyzmem neurony lustrzane nie działają prawidłowo, tzw. hipoteza rozbitego lustra. Pomimo iż koncepcja neuronów lustrzanych spotkała się z ostrą krytyką w świecie naukowym, to zasługuje na dalszą szansę i uwagę w oczekiwaniu na kolejne, rzetelne badania naukowe.
EN
The article presents a review of selected experimental studies and studies on structural neuroimaging in autism based on the latest scientific reports. Many researchers agree that thanks to mirror neurons, we learn through imitation, we are able to read the emotions of others, we are “social beings. ” Also, the action of mirror neurons is associated with theory of mind, the so-called mentalization. Therefore, it should be assumed that mirror neurons do not work properly in people with autism, which is called the broken mirror hypothesis. Despite the fact that the concept of mirror neurons met with severe criticism in the scientific world, it deserves a chance and attention in anticipation of further, reliable research.
Contributors
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Pedagogiki, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław; tel. +48 71 3561500
References
 • Ball, J. (2016). Autyzm a wczesna interwencja. Rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi. Gdańsk:Harmonia Universalis.
 • Bauer, J. (2008). Empatia. Co potrafią neurony lustrzane. Warszawa: WN PWN.
 • Bereś, A. (2017). Awantura o neurony lustrzane, http://www.tygodnikpowszechny.pl/awantura-o--neurony-lustrzane-146645 (dostęp: 5.02.2017).
 • Bloom, P., German, T. (2000). Two reasons to abandon the false belief task as a test of theory ofmind. Cognition – International Journal of Cognitive Science, 77, 25–31.
 • Bryńska, A. (2012). W poszukiwaniu przyczyn zaburzeń ze spektrum autyzmu – neuroobrazowaniestrukturalne (część I). Psychiatria Polska, XLVI, 6, 1053–1060.
 • Davies, M., Dapretto, M., Sigman, M., Sepeta, L. (2011). Neural bases of gaze and emotion processingin children with autism spectrum disorders. Brain and Behavior, 1(1), 1–11.
 • Gallese,V., Rizzolatti, G., Fogassi, L. (2006). Mirrors in the mind. Scientific American, INC, 295,5, 54–61.
 • Gazzola, V., Aziz-Zadeh, L., Keysers, C. (2006). Empathy and the somatotopic auditory mirrorsystem in humans. Current Biology, 19, 16(18), 1824–1829.
 • Gopnik, A., Meltzoff, A., Kuhl, P. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małedzieci. Poznań: Media Rodzina.
 • Hamilton, A. (2013). Reflecting on the mirror neuron system in autism: A systematic review ofcurrent theories. Developmental Cognitive Neuroscience, 3, 91–105.
 • Hazlett, H. (2017). Early brain development in infants at high risk for autism spectrum disorder.Nature Journal, 542, 348–351.
 • Hickok, G. (2016). Mit neuronów lustrzanych. Kraków: Copernicus Center Press.
 • Howlin, P., Baron-Cohen, S., Hadwin, J. (2010). Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu.Kraków: JAK.
 • Iacoboni, M, Dapretto, M. (2006). The mirror neuron systemand the consequences of its dysfunction.Nat Rev Neurosci, 7(12), 942–951.
 • Jordan, R. (1998). Aistic spectrum disorder: An Introductory Handboock for Practitiones. London:David Fulton Publishers.
 • Keysers, Ch. (2017). Empatia. Jak odkrycie neuronów lustrzanych zmienia nasze rozumienie ludzkiejnatury. Kraków: Wydawca Copernicus Center Press Sp. z o.o.
 • Manning-Courtney, P. (2013). Autism spectrum disorders. Current Problems in Pediatric andAdolescent Health Care, 43(1), 2–11.
 • Meltzoff, A. (2016). Neurony lustrzane – od akcji do empatii, http://bonavita.pl/neurony-lustrzane-od-akcji-do-empatii (dostęp: 3.05.2016).
 • Pisula, E. (2016). Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Harmonia. Rameson, L., Ieberman,M. (2009). Empathy: A Social Cognitive Neuroscience Approach. Social and PersonalityPsychology Compass, 3(1), 94–110.
 • Rizzolatti, G., Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annual Review of Neuroscience,27, 169–190.
 • Romanowska, D. (2015). Zwierciadła umysłu. Newsweek Polska, 23, 78–81.
 • Rostowski, J., Rostowska, T. (2014). Rola systemu lustrzanych neuronów w rozwoju języka i komunikacjiinterpersonalnej. Psychologia Rozwojowa, 19(2), 51–65.
 • Szwajda, U. (2014). O mówieniu bez komunikowania, czyli dyskurs i interakcja w autyzmie. Charakterystykatrudności. Socjolingwistyka, 28, 93–107.
 • Watkins, K. (2011), Developmental disorders of speech and language from genes to brain structureand function. Progress in Brain Research, 189, 225–238.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e0c30c5-125c-4948-9bd3-aaf258db9586
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.