PL EN


2015 | 1 | 317-331
Article title

Rola nowych mediów w randkowaniu adolescentów

Authors
Content
Title variants
EN
The role of new media in adolescents’ dating
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi prezentację wyników analizy badań anglojęzycznych dotyczących roli nowych mediów w randkowaniu adolescentów. Strukturę prezentowania tekstu wyznaczają przyjęte kategorie: nawiązywanie, utrzymywanie i budowanie, doświadczanie trudności i rozpad relacji uczuciowych. Adolescenci wykorzystują nowe media do zaspokajania potrzeb związanych z byciem w grupie, ale także z byciem w uczuciowej relacji z partnerem. Z jeden strony mechanizmy funkcjonowania psychologicznego i społecznego młodych ludzi pozostają takie same, należy jednak zauważyć, że nowe media stanowią narzędzie zapośredniczające zaspokajanie ważnych potrzeb rozwojowych. Co więcej, interakcje społeczne użytkowników portali społecznościowych rozgrywają się w znacznej mierze w przestrzeni publicznej i należy zastanowić się, w jakim stopniu relacja z partnerem jest doświadczeniem osobistym, a jak dalece jest to już doświadczenie społeczne.
Year
Issue
1
Pages
317-331
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Bardziejewska M. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk: GWP.
 • Batorski D. (2014). Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania. W: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa. Zaczerpnięte 6 września 2015. Strona internetowa http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf
 • Boguszewski R., Kowalczuk K. (2014). Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży, W: Młodzież 2013, s. 6-21. Zaczerpnięte 13 listopada 2014. Strona internetowa http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=673746
 • Boguszewski R., Feliksiak M., Gwiazda M., Kalka J. (2014). Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, grupy odniesienia, W: Młodzież 2013, s. 106-153. Zaczerpnięte 13 listopada 2014. Strona internetowa http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=673746
 • Bonetti L., Campbell M.A., Gilmore L. (2010). The Relationship of Loneliness and Social Anxiety with Children’s and Adolescents’ Online Communication. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13(3), 279-285.
 • Brown B.B. (1999). “You’re going out with who?” Peer group influences on adolescent romantic relationship. In: W. Furman, B. Browns, C. Feiring (red.), The development of romantic relationship in adolescence. New York: Cambridge University Press.
 • Carpenter C., Spottswood E.L. (2013). Exploring romantic relationships on social networking sites using the self-expansion model. Computers in Human Behavior, 29, 1531-1537.
 • Connolly J., Goldberg A. (1999). Romantic relationships in adolescence: The role of friends and peers in their emergence and development. In: W. Furman, B. Browns, C. Feiring (red.), The development of romantic relationship in adolescence. New York: Cambridge University Press.
 • Connolly J., McIsaac C. (2009). Adolescents’ explanations for romantic dissolutions: A developmental perspective. Journal of Adolescence, 32, 1209-1223.
 • Cooper A., Sportolari L. (1997). Romance in cyberspace: Understanding online attraction. Journal of Sex Education & Therapy, 22(1), 7-14.
 • Diagnoza szkolna (2009). Zaczerpnięte 6 września 2015. Strona internetowa http://www.szkolabezprzemocy.pl/pliki/221-176-raport-roczny-2009.pdf
 • Elphinston R.A., Noller P. (2011). Time to Face It! Facebook Intrusion and the Implications for Romantic Jealousy and Relationship Satisfaction. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(11), 631-635.
 • Feliksiak M. (2015). Internauci 2015. Komunikat badań CBOS, nr 90. Zaczerpnięte 6 września 2015. Strona internetowa http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF
 • Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (2010). Młodzi i Media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS. Zaczerpnięte 13 listopada 2014. Strona internetowa http://bi.gazeta.pl/im/9/7651/m7651709.pdf
 • Fox J., Warber K.M. (2013). Romantic Relationship Development in the Age of Facebook: An Exploratory Study of Emerging Adults’ Perceptions, Motives, and Behaviors. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(1), 3-7.
 • Fox J., Osborn L., Warber K.M. (2014). Relation dialectics and social networking sites: The role of Facebook in romantic relationship escalation, maintenance, conflict and dissolution. Computer in Human Behavior, 35, 527-534.
 • Fundacja Orange (2013). Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce (14-18 lat). Zaczerpnięty 6 września 2015. Strona internetowa https://fundacja.orange.pl/ajax,download,6.html?hash=0f5aa713ad85f0eb0206445d95e19543
 • Furman W. (2002). The emerging field of adolescent romantic relationships. Current directions in Psychological Science, 11, 177-180.
 • Garimella V.R.K., Weber I., Cin S.D. (2014). From “I love you babe” to “leave me alone” – Romantic Relationship Breakups on Twitter. Social Informatics Lecture Notes in Computer Science, 8851, 199-215.
 • Hand M.M., Thomas D., Buboltz W.C., Deemer, Buyanjargal M. (2013). Facebook and Romantic Relationships: Intymacy and Couple Satisfaction Associated with Online Social Network Use. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(1), 8-13.
 • Jin B., Pena J.F. (2010). Mobile communication in romantic relationship: Mobile phone use, relational uncertainty, love, commitment, and attachment styles. Communication Reports, 23(1), 39-51.
 • Kim M., Kwon K-N., Lee M. (2009). Psychological Characteristics of Internet Dating Service Users: The Effect of Self-Esteem, Involvement, and Sociability on the Use of Internet Dating Services. CyberPsychology & Behavior, 12(4), 445-449.
 • Krauze-Sikorska H. (2010). Specyfika relacji interpersonalnych w młodzieżowych „społeczności” digital natives. Studia Edukacyjne, 14, 131-150.
 • Kubiak-Szymborska E. (2013). Jakie są relacje we współczesnym wychowaniu i czy konieczne są “strategie przetrwania”? W: E. Kubiak-Szymborska, D. Zając (red.), Wychowanie w kręgu pytań. Bydgoszcz: Wyd. Edukacyjne Wers.
 • Lenhart A., Madden M., Hitlin P. (2005). Teens and Technology. Youth are leading the transition to a fully wired and mobile nation. Washington: PEW Internet & American Life Project. Zaczerpnięty 26 listopada 2014. Strona internetowa http://www.pewinternet.org/files/oldmedia/Files/Reports/2005/PIP_Teens_Tech_July2005web.pdf.pdf
 • Levinson P. (2010). Nowe nowe media. Przekł. M. Zawadzka. Kraków: Wyd. WAM.
 • Livingstone S., Haddon L., Görzig A., Ólafsson K. (2011). Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries. London: EU Kids Online. Zaczerpnięty 13 listopada 2014. Strona internetowa http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20%282009-11%29/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf
 • Makaruk K., Wójcik S. (2012). EU NET ADB – Badania nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje. Zaczerpnięty 6 września 2015. Strona internetowa http://www.saferinternet.pl/images/stories/pdf/raport_eu_net_adb_pl.pdf
 • Morey J.N, Gentzler A.L., Creasy B., Oberhauser A.M., Westerman D. (2013). Young adults’ use of communication technology within their romantic relationships and associations with attachment style. Computer in Human Behavior, 29, 1771-1778.
 • Ólafsson K., Livingstone S., Haddon L. (2013). Children’s use of online technologies in Europe: a review of the European evidence base. London: EU Kids Online. Zaczerpnięty 13 listopada 2014. Strona internetowa http://eprints.lse.ac.uk/50228/1/__Libfile_repository_Content_Livingstone%2C%20S_Children%E2%80%99s%20use%20of%20online%20technologies%20in%20Europe%28lsero%29.pdf
 • Papp L.M., Danielewicz J., Cayemberg C. (2012). „Are We Facebook Official?” Implications of Dating Partner’s Facebook Use and Profiles for Intimate Relationship Satisfaction. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 15, 85-90.
 • Pempek T.A., Yermolayeva Y.A., Calvert S.L. (2009). College students’ social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Development Psychology, 30, 227-238.
 • Poley M.E.M., Luo S. (2012). Social compensation or rich-get-richer? The role of social competence in college students’ use of the Internet to find a partner. Computers in Human Behavior, 28, 414-419.
 • Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Radochoński M., Wańczyk A. (2004). Komunikacja za pośrednictwem sieci komputerowych a interakcje rodzinne i rówieśnicze młodzieży: perspektywa polska i amerykańska. W: M. Radochoński, B. Przywara (red.), Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów: Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 • Reich S.M., Subrahmanyam K., Espinoza G. (2012). Friending, IMing, and Hanging Out Face-to-Face: Overlap in Adolescents’ Online and Offline Social Networks. Development Psychology, 48(2), 356-368.
 • Saslow L.R., Muise A., Impett E.A., Dubin M. (2012). Can You See How Happy We Are? Facebook Images and Relationship Satisfaction. Social Psychological and Personality Science, 4(4), 411-418.
 • Sosik V.S., Bazarova N.N. (2014). Relational maintenance on social network sites: How Facebook communication predicts relational escalation. Computer in Human Behavior, 35, 124-131.
 • Shulman S., Kipnis O. (2001). Adolescent romantic relationships: a look from the future. Journal of Adolescence, 24, 337-351.
 • Shulman S., Seiffge-Krenke I. (2001). Adolescent romance: between experience and relationships. Journal of Adolescence, 24, 417-428.
 • Tomaszewska H. (2012). Młodzież, rówieśnicy i nowe media: społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.
 • Valkenburg P.M., Peter J. (2007). Who Visits Online Dating Sites? Exploring Some Characteristics of Online Daters. CyberPsychology & Behavior, 10(6), 849-852.
 • Valkenburg P.M., Peter J. (2009). The effects of instant messaging on the quality of adolescents’ existing friendships: a longitudinal study. Journal of Communication, 59, 79-97.
 • Waite C. (2011). Sociality online. An exploratory study into the online habits of young Australians. Youth Studies Australia, 30(4), 17-24.
 • Walsh W.A., Wolak J., Mitchell K.J. (2013). Close relationships with people met online in a national U.S. sample of adolescents. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 7(3), 1-10.
 • Wenglorz J. (2006). Wykorzystanie nowych mediów przez młodzież w Polsce – wyniki międzynarodowego projektu Mediappro. Warszawa: Wyd. Nowa Ewa. Zaczerpnięte 13 listopada 2014. Strona internetowa http://www.interklasa.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/mediappro_final.pdf?page=info&action=showdoc&oid=322096
 • Wolak J., Mitchell K.J., Finkelhor D. (2002). Close online relationships in a national sample of adolescents. Adolescence, 37, 441-445.
 • Wolak J., Mitchell K.J., Finkelhor D. (2003). Escaping or connecting? Characteristics of youth who form close online relationships. Journal of Adolescence, 26, 105-119.
 • Zhao X., Sosik V.S., Cosley D. (2012). It’s Complicated: How Romantic Partners Use Facebook. In: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 771-780). New York: Association for Computing Machinery.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fb759ee-d491-46f4-a26f-7a4c31ffddf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.