PL EN


2017 | 8 | 2 | 51-55
Article title

Programowanie we wczesnej edukacji dziecka

Content
Title variants
EN
Programming in Early Childhood Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule podjęto problematykę programowania w edukacji formalnej i nieformalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej edukacji dziecka. Analizie poddano założenia podstawy programowej wchodzącej w życie we wrześniu 2017 r. w świetle dostępnych raportów i zagranicznych praktyk.
EN
The article presents the issue of programming in formal and informal education in early childhood education. In this paper program basis from September 2017 in the light of available reports and foreign practices was analyzed.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
51-55
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Polska
References
  • Briggs, J.R .(2015). Python dla dzieci. Programowanie na wesoło. Warszawa: PWN.
  • Filiciak, M., Sijko, K., Tarkowski, A. (2013). Nauka programowania w szkołach. Czas na upgrade? Warszawa: Centrum Cyfrowe.
  • Kowalczuk, K. (2017). Programowanie: edukacyjna innowacja przyszłości. Hejnał Oświatowy, 3 (161), 3–5.
  • Richardson, C. (2016). Nauka programowania z Minecraftem. Buduj niesamowite światy z wykorzystaniem mocy Pythona. Warszawa: PWN.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356 (30.05.2017).
  • Sochacka, B., Lipski, G. (2015). Jak uczą programowania na świecie? Dobre praktyki programowania dla dzieci. Pobrane z: http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/dobre_prak-tyki_programowania_z_zagranicy.pdf (30.05.2017).
  • Soukup, B. (2015). Nauka programowania zamiast przedmiotu informatyka w szkołach podstawowych. W: J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (red.), Człowiek – media – edukacja (s. 123–135). Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB w Dąbrowie Górniczej.
  • Sysło, M. (2013). Diabeł tkwi w szczegółach. Pobrane z: http://ngoteka.pl/bitstream/handle/ item/262/Nauka-programowania-w-szkolach_raport.pdf?sequence=1 (30.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61f7f42d-c311-4d20-9cfc-5e1513b42c2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.