PL EN


2017 | 4(90) | 58-69
Article title

KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH Z UPRAWĄ WARZYW

Title variants
EN
Competitiveness of organic farms with vegetable cultivation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The area of vegetable cultivation is increasing in Polish organic farms in recent years. Their production gain in importance due to the growing demand for such products. The economical results presented by the group of organic farms in the 2-year period show that the cultivation of certified vegetables contributes to their competitiveness in the market. In the analysed farms the average vegetable area was about 8 ha (about 30% of utilised agricultural area). Nearly 70% of the total farm production value was obtained from this area. In both years production was profitable and effective. The production cost of the production of 1 000 PLN was on average slightly over 600 PLN. With such cost-to-production relation, the average farm income (FFI) in 2014-2015 is around 123-129 000 PLN, of which only about 34-36% is the share of direct subsidies. The obtained economic surplus allowed to meet the family’s consumption needs, but also to reproduce the expanded farm assets. Placement of vegetables on the market, obtaining high prices, high incomes and investments made are indicative of the competitiveness of farms and their development.
Year
Issue
Pages
58-69
Physical description
References
  • 1. Goraj L., Bocian M., Cholewa I, Nachtman G., Tarasiuk R. (2012): Współczynniki Standardowej Produkcji „2007” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 37-39.
  • 2. Józwiak W. (2014): Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei „spirali wzrostu”. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 64.
  • 3. Kondratowicz-Pozorska J. (2015): Konkurencyjność ekologicznych gospodarstw rolnych w ocenie producentów i konsumentów. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 8, 276-277.
  • 4. Nachtman G., Puchalska M. (2016): Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część II. Analiza Wyników Standardowych. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 40.
  • 5. portalspożywczy.pl
  • 6. Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa, 1 sierpnia 2014 r., 26, 29.
  • 7. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 2015.
  • 8. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
  • 9. Zegar J. St. red. (2012): Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [15]. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 161.
  • 10. Ziętara W. (2014): Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych na tle gospodarstw wybranych krajów europejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, Nr 4, 64.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6712ef9b-83da-4330-bee2-394b0356654f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.