PL EN


2003 | Tom 1 Nr VIII | 285-289
Article title

Специфіка адаптації запозичениx правничиx понять права у давньукраїнській мові

Authors
Content
Title variants
PL
Specyfika adaptacji zapożyczonych pojęć prawniczych w języku staroukraińskim
Languages of publication
PL RU BE UK
Abstracts
PL
W artykule na podstawie Słownika języka ukraińskiego XVI i pier­ wszej połowy XVII st. (Lwów 1994-1998) zostały rozpatrzone dwie podstawowe grupy zapożyczonych pojęć prawniczych w języku staroukraińskim: 1) wyrazy przejęte z innego systemu językowego bez doniosłych zmian; 2) wyrazy, które zaznały różnych zmian grama­ tycznych. Osobną grupę stanowią wyrazy o charakterze kontamina- cyjnym (głównie terminy złożone). Adaptacja obcych pojęć prawniczych reguluje się potrzebami wewnętrznymi i umowami historycznymi funkcjonowania języka ukraińskiego. W sumie ustosunkowanie internacjonalnych i nacjonalnych elementów w systemach terminologicznych ustala się w proporcjach celowych tylko pod warunkiem rozwiązania problemu składnika nacjonalnego.
Keywords
Year
Volume
Pages
285-289
Physical description
Dates
published
2003-12-01
Contributors
  • Dniepropietrowsk
References
  • Крижанівська А., Симоненко В., Актуальні проблеми упорядкування наукової термінології, Київ 1987.
  • Максимейко И., Об украинской юридической терминологии, „Вестник советской юстиции”, 1924, №21 (31).
  • Огієнко I;Для одного народу одна наукова термінологія, „Рідна мова” 1935, ч. 2.
  • Огієнко І., Історія української мови, Київ 1995.
  • Огієнко І., Словник правничої мови, „Рідна мова” 1933, ч. 1.
  • Панько Т.І., Від терміна до системи, Львів 1979.
  • Панько Т.І., Кочан 1.М., Мацюк Г.П., Українське термінознавство: Підручник, Львів 1994.
  • Словник української мови XVI-XVII cm., Львів 1994, (Випуск 2. 1996, Випуск 3. 1997, Випуск 4. 1998).
  • Тараненко 1., Лінгвістичні проблеми української термінології, „Наука і суспільство” 1998, № 1-2, с. 7-10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68419814-3041-435d-bf51-0722b3b4249f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.