PL EN


2013 | 3/1 | 125-136
Article title

Wykorzystanie współczynnika beta do oceny wzrostu wartości przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Use Beta for evaluating the growth of enterprise value
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper describes the key issues associated with the concept of value based management. Presents its essence and characterized factors affecting the growth of the company. The last part of the article presents the results of research and analysis made by the author. Examined whether the beta can be effectively used to evaluate the value creation for shareholders. In the article author placed results of calculations beta for banking companies listed on the WSE. For some companies shown how management decisions that affect the value of the company, also affect the rate of beta.
Year
Issue
3/1
Pages
125-136
Physical description
Contributors
References
  • Domański J., Najważniejsze czynniki w procesie zarządzania wartością organizacji pozarządowej, „Trzeci Sektor” 2007, nr 10Duraj J., Kucińska K., Piotrowski S., Sikorski A., Kryteria i metody efektywności funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw i ich weryfi kacja praktyczna, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1987Komorowski J., Kategoria wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Pieniądze i Więź’ 2007, nr 2Kowal D., Kluczowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378, Szczecin 2004Litwa P., Balanced scorecard jako instrument kształtowania długookresowej wartości przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie fi nansami. Klasyczne zasady nowoczesne narzędzie, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002Marcinkowska M., Kształtowanie wartości fi rmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000Mills R.W., Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej, ODDK, Gdańsk 2005Naczyński D., Kategoria wartości w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach 2005, z. 9Nasiłowski M., System rynkowy – podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo „Key Test”, Warszawa 1996Pietrewicz L., Interes przedsiębiorstwa a interes akcjonariuszy spółki giełdowej, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 2Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa 1999Samborski A., Łańcuch działań tworzących wartość przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie 2005, nr 6Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007Wierzbiński M., Zarządzanie przez wartość jako metoda wspomagająca tworzenie wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa, „Finanse, Bankowość, Rachunkowość” 2006, nr 4Witoszek G., Misja i strategia fi rmy jako narzędzia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 7–8
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69527763-15da-4757-80be-07aecd70c961
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.