PL EN


2014 | 6(42) | 2 | 289-299
Article title

Model wartości konkurujących w badaniu kultury organizacji samorządowych

Authors
Title variants
EN
Competing Values Model in the Study of Culture of Self-Government Organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki diagnozy kultury organizacyjnej w dwudziestu starostwach powiatowych w Polsce, przeprowadzonej przy użyciu kwestionariusza OCAI (Organisational Culture Assessment Instrument), opartego na modelu wartości konkurujących.
EN
The article presents the results of the diagnosis of organizational culture in twenty district (Pol. powiat) offices in Poland, carried out using a questionnaire OCAI (Organisational Culture Assessment Instrument), based on the model of competing values.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
Issue
2
Pages
289-299
Physical description
Contributors
  • Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji, Instytut Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
  • BURTON R.M., OBEL B.,Strategic Organizational Diagnosis and Design: The Dynamics of Fit, Kluwer Academic Publisher, Massachusetts 2004.
  • CAMERON K.S., QUINN R.E., DEGRAFF J., THAKOR A.V., Competing Values Leadership: Creating Value in Organizations, Edward Elgar Publishing, Massachusetts 2006.
  • CAMERON K.S., QUINN R.E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  • FRYZEŁ B., Kultura korporacyjna. Poglądy, teorie, zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
  • HABUDA L., Organizacyjno-kulturowe orientacje samorządowców i demokratyzm polskiego terytorialnego samorządu, w: Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku, red. A. Lutrzykowski, M. Popławski, R. Gawłowski, Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 13-33.
  • LEŚNIEWSKI M.A., Wyznaczanie profilu kultur organizacyjnych z wykorzystaniem modelu K. S. Camerona i R. E. Quinna, na przykładzie urzędów gmin regionu świętokrzyskiego – wyniki badań ankietowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2010, zeszyt naukowy 104, SGH, s. 9-23.
  • LUBIŃSKA T., Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2011.
  • PODGÓRSKI K., Model powiatu w Polsce XX wieku, w: Uwarunkowania historyczno-kulturowe współczesnej organizacji przestrzennej państwa, Seminarium Komitetu Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk, Kielce 1993, s. 37-44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a101707-b01b-425c-86d8-588c8b78cdbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.