PL EN


2017 | 8 (811) | 32-40
Article title

System Kaizen jako narzędzie rozwoju potencjału społecznego w organizacjach

Title variants
EN
The Kaizen system as a tool for the development of thesocial potential of organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie systemu kaizen we współczesnych organizacjach. Autor stawia tezę, że system kaizen przy odpowiedniej jego konstrukcji i zarządzaniu przyczynia się do rozwoju potencjału społecznego w organizacjach, a przez to – w perspektywie długofalowej – umacnia pozycję danej organizacji w otoczeniu. Opracowanie zawiera wnioski z badań empirycznych prowadzonych przez autora. Badania dotyczyły określenia korzyści z systemu kaizen dla organizacji oraz dla pracowników, a także zmierzały do zdefiniowania oczekiwań wobec skutecznych systemów kaizen w organizacjach.
EN
The aim of this study is to show the Kaizen system, which contributes to the development of the social potential of organizations. The Kaizen system must be properly designed and maintained. Proper Kaizen system contributes to strengthening the company’s competitive position in a long time. The paper contains the conclusions of empirical research conducted by the author. The study involved determining the benefits of Kaizen system for the organization and for employees, and also aimed to define expectations for effective Kaizen systems in organizations.
Contributors
  • dr Marek Krasiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a848344-c348-4f1c-9b92-8b8bb093c97f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.