PL EN


2017 | 8 | 4 | 278-282
Article title

Technologiczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
Technological Aspects of Education for Security
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo stało się jedną z najważniejszych kategorii XXI w.. Niezwykle szybki rozwój technologiczny z jednej strony bardzo jej sprzyja, ale z drugiej przyczynia się do powstawania nowych zagrożeń, a co za tym idzie – do szukania nowych rozwiązań, które mogłyby im zapobiec. Społeczne wartościowanie technologii i edukacja dla bezpieczeństwa wydają się być najważniej-szymi z nich.
EN
Security has become one of the most important categories of the 21st century. Extremely rapid technological development on the one hand promotes it very much, but on the other it contributes to the emergence of new threats, and consequently to finding new solutions that could prevent them. Technology assessment and education for security seems to be the most important of them.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
278-282
Physical description
Contributors
author
 • Doktor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut So-cjologii, Polska
References
 • Azuma, R. (1997). A Survey of Augmented Reality. Presence: Teleoperators and Virtual Envi-ronments, 6 (4), 355–385.
 • Dijkstra, E. (1972). Structured Programming. London: Academic Press Ltd.
 • Gołębiewski, J. (2001). Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 1 (2), 50–54.
 • Haller, M., Billinghurst, M., Thomas, B.H. (2006). Emerging Technologies of Augmented Reality: Interfaces and Designe, London: IGP.
 • Hass, L. (1984). Ambicje rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905–1928. Warszawa: PWN.
 • Heining, S., Euler, E., Ockert, B. Virtual Mirror: Interaction Paradigm for Augmented Reality. Pobrane z: http://campar.in.tum.de/Chair/ProjectVirtualMirror (15.10.2017).
 • Konecki, T. (2011). Rzeczywistość rozszerzona – lepsza wersja świata. Pobrane z: http://nt.interia.pl/ news/rzeczywistosc-rozszerzona-lepsza-wersja-swiata,1651714 (15.10.2017).
 • Kuśmierek, Z., Korczyński, M. (2003). Measurement and Instrumentation – Why Needed in Engi-neering Education. 14th International EAEEIE Conference Educational, Inovations in EIE, Gdańsk, June.
 • Madden, L. (2011). Professional Augmented Reality Browsers for Smartphones: Programming for junaio. Chicester: Layar and Wikitude.
 • Pardel, P. (2009). Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMATYKA, 30, 1 (82), 35–65.
 • Rudnicki, B. (1994). Edukacja dla bezpieczeństwa i jej interpretacja. W: Edukacja dla bezpieczeń-stwa. Materiały konferencyjne (s. 97–113). Warszawa: SGSP.
 • Siuda, T. (2001). Edukacja dla bezpieczeństwa w wybranych czasopismach. W: Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku. Edukacja do bezpieczeństwa pokoju i praw człowieka (s. 116–117). Cz. 2. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej.
 • Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska (1999). Wrocław: EUROPA.
 • Słownik języka polskiego (1979). Warszawa: PWN.
 • Słownik współczesnego języka polskiego (1998). Warszawa: Reader’s Digest.
 • Soler, U. (2016). Rzeczywistość rozszerzona a social security. W: A. Betlej, D. Błaszczak, M. Górka (red.), Społeczeństwo, technologia, gospodarka w świecie sieciowych powiązań. Ku przyszłości (s. 423–438). Wyd. KUL.
 • Sutherland, I.E. (1965). The Ultimate Display. Information Processing Techniques Office. ARPA, OSD, Proceedings of IFIP Congress.
 • Świniarski, J. (1999). Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa. Warszawa: Egros.
 • Zięba, R. (2004). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego – koncepcje – struktury – funkcjonowanie. Warszawa: Scholar.
 • Ziętek, B. (2008). Lasery. Toruń: Wyd. UMK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b04c42b-b283-4132-bf57-f27ba9d01096
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.