PL EN


2008 | 1 | 93-101
Article title

Epistemologiczny poziom rozumienia tekstu narracyjnego

Content
Title variants
EN
Epistemological level of understanding narrative test
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł koncentruje się na dwóch zagadnieniach. Po pierwsze na ukazaniu metodologicznego pluralizmu nauk społeczno-humanistycznych, jako tych, które przyczyniają się do wyjaśniania i rozumienia rzeczywistości społecznej, którą człowiek tworzy i przekształca w toku własnych doświadczeń biograficznych. Tak rozumiana integracja wyjaśnienia i rozumienia, w oparciu o propozycję Ricoeur’a wpisuje się proces nazwany interpretacją tekstu narracyjnego. Po drugie na ukazaniu warsztatu pracy z tekstem narracyjnym, przez odwołanie się do faz (etapów) rozumienia tekstu w oparciu o doświadczenia autorki.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
93-101
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz
References
 • Ablewicz K. (1994). Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice. Kraków: UJ.
 • Bruner J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.
 • Buksiński T. (1988). Zasady i metody interpretacji tekstów. Studia Filozoficzne, 12, s. 27-34.
 • Buksiński T. (2001). Doświadczenie w naukach społecznych. W: T. Buksiński (red.) Doświadczenie (s. 63-97). Poznań: UAM.
 • Hołówka T. (1986). Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku. Warszawa: PIW.
 • Kruk J. (1998). Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu. Kraków: Impuls.
 • Krüger H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk: GWP.
 • Niżnik J. (1991). „Potoczność” jako kategoria teoretyczna. W: A. Jawłowska (red.) Kategoria potoczności. Źródła filozoficzne i zastosowania teoretyczne (s. 159-165). Warszawa: IK. IFiS PAN.
 • Perkowska H. (1995). Antynomie świadomości. Eseje Filozoficzne. Kraków: „Nowa Krytyka”.
 • Ricoeur P. (1975). Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Warszawa: PAX.
 • Ricoeur P. (1986). Interpretacja a refleksja: Konflikt hermeneutyczny. Studia Filozoficzne, 9, 137-161.
 • Ricoeur P. (1989). Język, tekst, interpretacja. Warszawa: PIW.
 • Ricoeur P. (1992). Filozofia osoby. Kraków: PAT.
 • Schutz A. (1984). Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. W: E. Mokrzycki (red.) Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej (s. 137-145). Warszawa: PIW.
 • Siemek M. (1982). Filozofia, dialektyka, rzeczywistość. Warszawa: PIW.
 • Szczepański J. (1987). Rozmowy z dniem wczorajszym. Warszawa: „Prasa-Książka- Ruch”.
 • Szkudlarek T. (1997). Poststrukturalizm a metodologia pedagogiki. Socjologia wychowania, 12, s. 167-199.
 • Trzebiński J. (2002). Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. W: J. Trzebiński (red.) Narracja jako sposób rozumienia świata (s.17-42). Gdańsk: GWP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b99b938-16ac-4b5a-9857-3d0e71760671
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.