PL EN


2013 | 40 | 9(474) | 10-15
Article title

Wsparcie i opieka. O aktywności państwa w polu służby społecznej na rzecz rodzin i dzieci

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Support and care. About state's social service activity benefiting families and children
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish state has implemented policies improving the conditions of life and development of families and children whose natural biological family environment limits their capability of personal growth. The legal foundation for this policies are laid through the Family Support and Foster Care System Act. Weight of the legal implementation has been transmitted from the central onto local governments. They have been obliged to insure the reform financially, organizationally and logistically. New professionals have been appointed for the realization of the task. The training of the newly appointed professionals requires verification and improvement. Based on the introduced legal changes there exists a possibility of creation of a complex support system of social development, which implies a structural change. It is important to continue the discussion regarding this topic.
PL
Państwo polskie podjęło działania systemowe w celu poprawy warunków życia i rozwoju rodziny oraz dzieci, które są pozbawione możliwości wzrastania w środowisku naturalnych rodzin biologicznych. Służy temu ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ciężar zmian prawnych został przeniesiony z władzy centralnej na samorządy lokalne. Zostały one zobowiązane do zabezpieczenia finansowego, organizacyjnego i logistycznego dokonującej się reformy. Do realizacji wydzielonych zadań powołani zostali nowi profesjonaliści. Sposób ich kształcenia wymaga weryfikacji i poprawy. Na gruncie wprowadzonych zmian istnieje możliwość budowy kompleksowego systemu wsparcia rozwoju społecznego. Implikuje to zmianę strukturalną, o której warto podjęć dyskurs społeczny.
Year
Volume
40
Issue
Pages
10-15
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Auleytner J. (2002), Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wyd. WSPTWR Warszawa.
 • Auleytner J. (2004), Polska polityka społeczna: ciągłość i zmiany, Wyd. WSP TWR Warszawa.
 • Bauman Z. (2000), Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, przeł. Ewa Klekot, PIW, Warszawa.
 • Ehrlich S. (1950), Teoria typów i form państwa, "Państwo i Prawo" nr 4.
 • Golinowska S. (1998), Państwo opiekuńcze na tle porównawczym, "Polityka Społeczna" nr 1.
 • Księżopolski M. (2002), Bezradność i zaradność w różnych modelach polityki społecznej, w: J. Auleytner (red.), O roztropną politykę społeczną. Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza, Śląsk, Katowice.
 • Maslow A.H. (1990), Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa.
 • Olszewski H., Zmierczak M. (1993), Historia doktryn politycznych i prawnych, Ars Boniet Aequi, Poznań.
 • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Radlińska H. (1964), Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Sobolewska В., Sobolewski M. (1978), Myśl polityczna XIX i XX wieku: liberalizm, PWN, Warszawa.
 • Sylwestrzak A. (1995), Historia doktryn politycznych i prawnych, PWN, Warszawa.
 • Weber M. (2005), Pojęcie działania społecznego, w: P Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia: lektury, ZNAK, Kraków.
 • Znaniecki F. (1974), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa.
 • Znaniecki F. (2001), Socjologia wychowania, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bb25217-02fb-4c36-855d-48dd7feca301
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.