PL EN


Journal
2019 | 9 | 77-85
Article title

Poglądy pedagogiczne Stefana Swieżawskiego

Content
Title variants
EN
Pedagogical Views Of Stefan Swieżawski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje aspekty pedagogiczne w poglądach Stefana Swieżawskiego. Wydaje się, że elementy kulturalne oraz pedagogiczne wciąż są nieodkryte w jego twórczości. W artykule nie podjęto się dogłębnej analizy całej twórczości Swieżawskiego a jedynie krótki jej zarys, który poparto wybranymi fragmentami z twórczości.
EN
The article presents pedagogical aspects in the views of Stefan Swieżawski. It seems that the cultural and pedagogical elements are still undiscovered in his work.The article did not undertake an in-depth analysis of all of Swieżawski’s work, but only a brief outline of it, which was supported by selected fragments of creativity.
Journal
Year
Issue
9
Pages
77-85
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
 • Benedykt XVI, Przemówienie z okazji otwarcia Kongresu Diecezji Rzymskiej w bazylice św. Jana na Lateranie (6 czerwca 2005 r.), „L’Osservatore Romano” wyd. polskie, 9 (2005) s. 33.
 • Horowski J., Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej, Toruń 2015.
 • Kamiński K., Bez wychowania prawdziwa kultura nie przetrwa – refleksje (nad twórczością) Stefana Swieżawskiego, Łódź 2007.
 • Kostkiewicz J., Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939, Kraków Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 • Małdrzykowska A. SAC, Implikacje pedagogiczne realizmu filozoficznego Szkoły Lubelskiej, „Polska Myśl Pedagogiczna” (2016) nr 2. https://doi.org/10.4467/24504564PMP.16.017.6695
 • Rembierz M., Realizm metafizyczny jako inspiracja myśli pedagogicznej. O refleksji antropologiczno-pedagogicznej Stefana Swieżawskiego i jej znaczeniu dla teorii wychowania oraz analiz metapedagogicznych, „Polska Myśl Pedagogiczna” (2016), nr 2. https://doi.org/10.4467/24504564PMP.16.007.6685
 • Swieżawski S., Absolutność prawdy i wielkość poglądów. Ze S. Swieżawskim rozmawia K. Wóycicki, „Więź” (1984) 27, nr 2–3, s. 3–6.
 • Swieżawski S., Alfabet duchowy, Znak, Kraków 2004.
 • Swieżawski S., Czy studia uniwersyteckie umożliwiają zdobycie kultury humanistycznej?, „Znak” 10 (1962).
 • Swieżawski S., Kultura a filozofia, [w:] Istnienie i tajemnica, Lublin 1993.
 • Swieżawski S., Kultura jako podłoże życia nadprzyrodzonego, [w:] Człowiek i tajemnica, Kraków 1978.
 • Swieżawski S., Swoistość uniwersytetów wyznaniowych, „Więź”, (1968) nr 9, s. 162–166.
 • Swieżawski S., U źródeł nowożytnej etyki, Kraków 1987.
 • http://kaminski-ebik.eu/strona/teksty/67-bez-wychowania-prawdziwa-kultura-nie-przetrwa.html [dostęp z dnia: 15.06.2019]
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-737bca13-48bc-4b3d-b28a-df35d384c3a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.