PL EN


2020 | 2(9) | 42-53
Article title

Portret Marii Szetkiewiczówny w panieńskich listach do matki

Content
Title variants
EN
MARY’S SZETKIEWICZÓWNA PORTRAIT IN MAIDEN LETTERS TO HER MOTHER
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest literaturoznawczym spojrzeniem na prawie zupełnie nieznaną sylwetkę Marii Szetkiewiczówny, żony Henryka Sienkiewicza i jej korespondencję z matką Wandą Szetkiewiczową. Listy córki do matki ukazują oczytaną, ambitną i pragnącą różnorodnej nauki młodą niewiastę. Ponadto Maria okazuje się być kobietą nowoczesną, samodzielną i niezależną, co w XIX wieku należało do rzadkości. Pokazują też matkę jako kobietę spokojną, zrównoważoną, kochającą i decyzyjną. Dominującym tematem korespondencji obu pań jest zdrowie, a właściwie jego brak. Celem artykułu jest zatem literaturoznawcza analiza i interpretacja tej korespondencji, a Maria jawi się w nich jako kobieta wewnętrznie silna, stanowcza, a przy tym wrażliwa, delikatna i cierpiącą.
EN
The article is a literary perspective on the creative unknown profile of Maria Szetkiewiczówna, wife of Henryk Sienkiewicz, and her letters to mother – Wanda Szetkiewiczowa. The daughter's letters to her mother show a well-read, ambitious and young woman who wants to learn in a variety of ways. In addition, Maria turns out to be a modern, independent and independent woman, which was rare in the nineteenth century. They also show their mother as a calm, balanced, loving and decision-making woman. The dominating theme of both ladies’ correspondence is health, or rather the lack of it.
Year
Issue
Pages
42-53
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • Czermińska Małgorzata, Rola odbiorcy w dzienniku intymnym [w:] Problemy odbioru i odbiorcy: studia, red. Tadeusz Bujnicki i Janusz Sławiński, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
  • Gautier Brigitte, Zaklęcia czarodziejki Vivien, czyli o autobiografii kobiecej [w:] Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, red. Grażyna Borkowska, Liliana Sikorska, Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2000.
  • Korniłowiczówna Maria, Onegdaj: opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich, Szczecin: „Glob”, 1985.
  • Krzyżanowski Julian, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa: PIW, 1973.
  • Maciejewski Janusz, List jako forma literacka [w:] Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. Jolanta Sztachelska, Elżbieta Dąbrowicz, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000.
  • Skwarczyńska Stefania, Teoria listu, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.
  • Skwarczyńska Stefania, Wokół teorii listu (Paradoksy) [w:] Stefania Skwarczyńska, Pomiędzy historią a teorią literatury, Warszawa: PAX, 1975.
  • Szczublewski Józef, Sienkiewicz. Żywot pisarza, Warszawa: W.A.B., 2006.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-739e9382-b9dd-4d23-82e5-430e875617e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.