PL EN


2016 | 7 | 2 | 264-271
Article title

Edukacja przedsiębiorczości w szkole wyższej w opinii studentów

Authors
Content
Title variants
EN
Entrepreneurship education in higher education in the students’ opinion
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule poruszony został problem kształcenia studentów w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących związku pomiędzy intencjami przedsiębiorczymi studentów a nauczaniem przedsiębiorczości. W opracowaniu omówione zostały również oceny stopnia uzyskania kompetencji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej przeprowadzone przez studentów.
EN
The article discussed problem of education of students in the field of setting up their own business. It presents results of studies on the relationship between entrepreneurial intentions of students and the teaching of entrepreneurship. The article discusses the assessment of the level of obtaining the competences for setting up new businesses, carried out by students.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
264-271
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
  • Arent A., Walczyna A. (2014a), Przedsiębiorczość studentów – wyniki badań pilotażowych [w:] E. Bojar, T. Żminda, J. Bis (red.), Region i edukacja a procesy rozwojowe, Lublin.
  • Arent A., Walczyna A. (2014b), Środowisko uczelni a postawy przedsiębiorcze studentów – wyniki badań pilotażowych, „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy” nr 3(27).
  • Bae T.J., Qian S., Miao C., Fiet J.O. (2014), The Relationship Between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta-Analytic Review. Entrepreneurship Theory and Practice, „Entrepreneurship Theory and Practice” vol. 38/2.
  • Jorge-Moreno De J., Castillo L.L., Sanz Triguero M. (2012), The Effect of Business and Economics Education Programs on Students’ Entrepreneurial Intention, „European Journal of Training and Development” vol. 36/4.
  • Jones P., Miller Ch., Jones A., Packham G., Pickernell D., Zbierowski P. (2011), Attitudes and Motivations of Polish Students Towards Entrepreneurial Activity, „Education + Training” vol. 53/5.
  • Mazur-Sokół A., Zięba E., Wójcik J. (2015), Podsumowanie aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów Politechniki Lubelskiej rok po ukończeniu studiów, Biuro Karier Politechniki Lubelskiej, Lublin (tekst niepublikowany).
  • MNiSW (2011), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. nr 253, poz. 1520).
  • Stamboulis Y., Barlas A. (2014), Entrepreneurship Education Impact on Student Attitudes, „The International Journal of Management Education” vol. 12/3.
  • Węcławska D., Tarnawa A., Nieć M., Zabierowski P. (2015), Global Entrepreneurship Monitor Polska, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73b28f19-e43a-4a3d-aad7-451c25d1ecd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.