PL EN


2015 | 44 cz. 2 | 203-214
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie zakresu korzystania z usług i zasobów internetowych przez mieszkańców województwa podkarpackiego

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial Differences in the Use of Internet Resources and Services by the Podkarpackie Voivodeship’s Citizens
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest porównanie zakresu korzystania z usług i zasobów internetowych przez mieszkańców powiatów województwa podkarpackiego. Za pomocą statystyki I Morana sprawdzono, czy występuje autokorelacja przestrzenna wartości trzynastu wskaźników cząstkowych. Typologię powiatów określono na podstawie syntetycznego miernika wyznaczonego metodą TOPSIS. Ponadto w celu dokładniejszego przedstawienia podobieństw i różnic występujących między powiatami zastosowano analizę skupień „cluster ensemble”.
EN
The aim of this paper is to compare the utilization of Internet resources and services by citizens of poviats in the Podkarpackie voivodeship. The Moran's I statistic was used to examine the spatial autocorrelation between values of 13 core indicators at neighbouring poviats. To obtain groups of similar poviats, values of composite measure were calculated according to the TOPSIS method. In addition, cluster analysis „cluster ensemble” was applied to present the similarities and differences between the poviats.
Year
Volume
Pages
203-214
Physical description
Contributors
author
  • Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Cliff A.D., Ord J.K., 1981, Spatial Processes: Models and Applications, Pion, London.
  • Deng H., Yeh C.H., Willis R.J., 2000, Inter-company comparison using modified TOPSIS with objective weights, „Computers & Operations Research”, Vol. 27.
  • eEurope Advisory Group, e-Inclusion: New challenges and policy recommendations, Report coordinated by D. Kaplan, http://www.epractice.eu/files/media/media_764.pdf.
  • Fred A., Jain A.K., 2002, Data clustering using evidence accumulation, Proc. of the 16th Int'l Conference on Pattern Recognition.
  • Fred A., Jain A.K., 2005, Combining multiple clusterings using evidence accumulation, IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 27.
  • IANIS+, Guide to Regional Good Practice Indicators and Benchmarking, Brussels 2007.
  • Suchecki B. (red.), 2010, Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
  • Rao R.V., 2010, Decision Making in the Manufacturing Environment: Using Graph Theory and Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Methods, Springer-Verlag, London.
  • Wysocki F., 2010, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74629e73-a9ca-47d2-a9cf-aa44d517d2e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.