PL EN


Journal
2009-2010 | Tom VIII (XLIX), fasc. B | 205-207
Article title

Izdebno Kościelne, st. I, woj. mazowieckie. Badania w latach 2008-2009

Title variants
Izdebno Kościelne, Site I, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2008-2009
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Rescue excavations at multicultural Site I in the locality of Izdebno Kościelne, the Grodzisk Mazowiecki Commune, were carried out in 1976-1978 and 2008¬2009. They were related to the planned course of the Masovian part of the A2 motorway. In the course of excavations an area of 681 ares was exposed, being almost a half of the surface of the entire site. 5932 features, more than 36500 fragments of pottery, bones and cob, as well as numerous flint, stone and metal artefacts were discovered. Eight settlement phases were identified. These were related to the presence of populations of the Świder Culture, the Funnel Beaker Culture, cultures of the Trzciniec Circle, the Lusatian Culture, the Jastorf Culture, the Przeworsk Culture from the Late Pre- Roman Period, the Late Roman Period and the Early Migration Period, as well as populations of the late Middle Ages and the Modern Period in this territory.
Keywords
Journal
Year
Pages
205-207
Physical description
Contributors
References
  • IZDEBNO KOŚCIELNE..., 2010, J. Affelski, M. Bogucki, S. Domaradzka, J. Dabal, M. Ignaczak, B. Józwiak, J. Koszałka, M. Kwiatkowska, Machajewski, K. Pawłowska, J. Rozen, L. Tyszler, T. Ważny, M. Wąs, Izdebno Kościelne, gm. Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, stanowisko I (nr kod. aut. 84), AZP 59-62, t. 1-7, Warszawa (maszynopis w archiwum IA UW).
  • KOŁACZ, M., 1992 Materiały kultury łużyckiej ze stanowiska I w Izdebnie Kościelnym, gm. Grodzisk Mazowiecki, (w:) J. okulicz- Kozaryn, W. Nowakowski (red.), Studia z archeologii ludów barbarzyńskich z wybrzeży Bałtyku i dorzecza Wisły, Barbaricum 2, Warszawa, 7-19.
  • KOŁACZ, M., 1995 Osada kultury przeworskiej w Izdebnie Kościelnym, stanowisko I, gmina Grodzisk Mazowiecki, Barbaricum 5, Warszawa.
  • MAKAROWICZ, P., 1998, Rola społeczności kultury iwieńskiej w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego (2000-1600 BC), Materiały do syntezy pradziejów Kujaw 8, Poznań.
  • MAKAROWICZ, P., 2010, Trzciniecki krąg kulturowy - wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy, Archaeologia Bismaris Mono- graphies 3, Poznań.
  • TARAS, H., 1995 Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu, Lublin.
  • TARAS, H., 1997, Podstawy taksonomii kultury trzcinieckiej w środkowowschodniej Polsce, (w:) A. Kośko, J. Czebreszuk (red.), „Trzciniec” - system kulturowy czy interkulturowyproces?, Poznań, 75-86.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74c701af-c40d-44af-b750-7d75223f885e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.