PL EN


2018 | 9 | 4 | 211-217
Article title

Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych studentów informatyki na wstępnych kursach programowania

Content
Title variants
EN
Factors Affecting of Computer Science Students’ Failure in an Introductory-level Programming Courses
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nauczanie i uczenie się programowania to trudny proces, a wskaźniki niepowodzeń edukacyjnych na kursach z podstaw programowania są wysokie. W artykule zaprezentowano wyniki sondażu przeprowadzonego wśród studentów I roku informatyki, którego celem było poznanie opinii respondentów na temat czynników wpływających na te niepowodzenia. Uzyskane wyniki wskazują, że decydujące znaczenie ma motywacja studentów oraz trudności związane z nabywaniem umiejętności programistycznych.
EN
Teaching and learning fundamental programming is a difficult process and the failures rates of students on these subjects are high. The article describes the results of a survey conducted among CS1 students in order to get to know their opinion on the factors that affect these failures. In the respondents' opinion, the motivation of students and difficulties related to the acquisition of programming skills are decisive ones.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
211-217
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Doktor inżynier, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Instytut Informatyki, Zakład Badań Edukacyjnych i Nowych Mediów, Polska
References
  • Ala-Mutka, K.(2004). Problem in Learning and Teaching Programming- a Literature Study for Developing Visualizations in the Codewitz-Minerva Project. Pobrane z: http://www.cs.tut.fi/ ~edge/literature_study.pdf (15.05.2018).
  • Bennedsen, J., Caspersen, M.E. (2007). Failure Rates in Introductory Programming. ACM SIGCSE Bulletin, 39(2), 32–36.
  • Bergin, S., Reilly, R. (2005). The Influence of Motivation and Comfort-level on Learning to Program. W: P. Romero, J. Good, E. Acosta Chaparro, S. Bryant (Eds). Proceedings of the 17th Annual Workshop on the Psychology of Programming Interest Group, Sussex University, (s. 293–304).
  • Lahtinen, E., Mutka, K.A., Jarvinen, H.M. (2005). A Study of the Difficulties of Novice Programmers. W: Proceedings of the 10th Annual SIGSCE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE 2005), New York: ACM Press. (s. 14–18).
  • Mendes, A.J., Paquete, L., Cardoso, A., Gomes, A. (2012). Increasing Student Commitment in Introductory Programming Learning. Frontiers in Education Conference (FIE) 2012 IEEE, 1–6.
  • Pears, A., Seidman, S., Malmi, L., Mannila, L., Adams, E., Bennedsen, J., Devlin, M., Paterson, J. (2007). A Survey of Literature on the Teaching of Introductory Programming. SIGCSE Bulletin, 39(4), 204–223.
  • Robins, A., Rountree, J., Rountree, N. (2003). Learning and Teaching Programming: A Review and Discussion. Computer Science Education, 13, 137–172.
  • Xinogalos, S., Pitner, T., Ivanović, M., Savić, M. (2018). Sudents’ Perspective on the First Programming Language: C-like or Pascal-like Languages? Education and Information Technologies, 23(1), 287–302. DOI: 10.1007/s10639-017-9601-6.
  • Yadin, A. (2011). Reducing the Dropout Rate in an Introductory Programming Course. ACM Inroads, 2(4), 71–76.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74e1ad87-3b4b-41ae-9c63-05b77692997f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.