PL EN


2015 | 2(32) | 67-90
Article title

Ekonomia kosztów transakcyjnych: naturalne etapy rozwoju

Content
Title variants
EN
Transaction cost economics: The natural progression
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Program badawczy, w którym uczestniczę wraz innymi przedstawicielami świata nauki, bywa nazywany ekonomią zarządzania, ekonomią organizacji lub ekonomią kosztów transakcyjnych. W części pierwszej wyjaśniam, że rządzenie (governance) stanowi koncepcję nadrzędną, natomiast ekonomia kosztów transakcyjnych jest środkiem, za pomocą którego można zoperacjonalizować pojęcie organizacji. Do uczestnictwa w badaniach w tej dziedzinie zainspirowało mnie pytanie sformułowane po raz pierwszy przez Ronalda Coase’a w 1937 r.: jakie czynniki decydują o tym, kiedy firma produkuje dany towar lub usługę we własnym zakresie, a kiedy nabywa je od niezależnych jednostek funkcjonujących na rynku? W części drugiej nawiązuję do swojego artykułu zatytułowanego „The Vertical Integration of Production” [Pionowa integracja produkcji]. Od chwili jego publikacji w 1971 r. dokonałem w tym obszarze pewnych postępów i zachęciłem innych naukowców do badań, które w pewnej chwili zaczęto nazywać ekonomią kosztów transakcyjnych. Podstawy ekonomii kosztów transakcyjnych przedstawiam w rozdziale trzecim. Zagadki i wyzwania, które wymagały „doprowadzenia do końca logiki efektywnego rządzenia” przedstawiam krótko w części czwartej. Wystąpienie kończy się krótkimi wnioskami.
EN
The research program on which I and others have been working has been variously described as the “economics of governance,” the “economics of organization,” and “transaction cost economics.” As discussed in Section 1, governance is the overarching concept and transaction cost economics is the means by which to breathe operational content into governance and organization. The specific issue that drew me into this research project was the puzzle posed by Ronald Coase in 1937: What efficiency factors determine when a firm produces a good or service to its own needs rather than outsource? As described in Section 2, my 1971 paper on “The Vertical Integration of Production” made headway with this issue and invited follow-on research that would eventually come to be referred to as transaction cost economics. The rudiments of transaction cost economics are set out in Section 3. Puzzles and challenges that arose and would require “pushing the logic of efficient governance to completion” are examined briefly in Section 4. Concluding remarks follow.
Contributors
 • University of California, Berkeley, CA, USA
References
 • Arrow K.J. (1969). „The organization of economic activity: Issues pertinent to the choice of market versus nonmarket allocation”, w: The Analysis and Evaluation of
 • Public Expenditure: The PPB System, t. 1. Washington, DC: US Government Printing Office.
 • Bajari P., Tadelis S. (2001). „Incentives versus transaction costs: A Theory of procurement contracts”, RAND Journal of Economics, t. 32, nr 3, s. 387–407.
 • Barnard Ch. (1938). The Functions of the Executive. Cambridge: Harvard University Press.
 • Baumol W.J. (1959). Business Behavior, Value and Growth. New York: Macmillan.
 • Ben-Porath Y. (1980). „The F-connection: Families, friends, and firms and the organization of exchange”, Population and Development Review, t. 6 nr 1, s. 1–30.
 • Buchanan J. (1975). „A contractarian Paradigm for applying Economic Theory”, American Economic Review, t. 65, nr 2, s. 225–230.
 • Buchanan J. (2001). „Game theory, mathematics, and economics”, Journal of Economic Methodology, t. 8, nr 1, s. 27–32.
 • Coase R.H. (1937). „The nature of the firm”, Economica, t. 4, nr 16, s. 386–405 [przedruk w: O.E. Williamson, S. Winter (red.) (1991). The Nature of the Firm: Origins, Evolution, Development. New York: Oxford University Press].
 • Coase R.H. (1960). „The problem of social cost”, Journal of Law and Economics, t. 3, nr 1, s. 1–44.
 • Coase R.H. (1972). „Industrial organization: A proposal for research”, w: V.R. Fuchs (red.), Economic Research: Retrospect and Prospect, t. 3: Policy Issues and Research Opportunities in Industrial Organization. New York: National Bureau of Economic Research.
 • Coase R.H. (1988). „The nature of the firm: Influence”, Journal of Law, Economics, and Organization, t. 4, nr 1, s. 33–47.
 • Coase R.H. (1992). „The institutional structure of production”, American Economic Review, t. 82, nr 4, s. 713–719.
 • Cohen D.K., Cuellar M.-F., Weingast B.R. (2006). „Crisis bureaucracy: Homeland security and the political design of legal mandates”, Stanford Law Review, t. 59, nr 3, s. 673–760.
 • Commons J.R. (1932). „The problem of correlating law, economics, and ethics”, Wisconsin Law Review, nr 8, s. 3–26.
 • Commons J.R (1950). The Economics of Collective Action. Madison: University of Wisconsin Press.
 • Cyert R.M., March J.G. (1963). A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-hall.
 • D’andrade R. (1986). „Three scientific world views and the covering law model”, w: D.W. Fiske, R.A. Schweder (red.), Metatheory in Social Science: Pluralisms and Subjectivities. Chicago: University of Chicago Press.
 • Demsetz H. (1983). „The structure of ownership and the theory of the firm”, Journal of Law and Economics, t. 26, nr 2, s. 375–390.
 • Dixit A. (1996). The Making of Economic Policy: A Transaction Cost Politics Perspective. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Drèze J. (1995). „Forty years of public economics – a personal perspective”, Journal of Economic Perspectives, t. 9, nr 2, s. 111–130.
 • Fellner W. (1947). „Prices and wages under bilateral oligopoly”, Quarterly Journal of Economics, t. 61, nr 4, s. 503–532.
 • Fischer S. (1977). „Long-term contracting, sticky prices, and monetary policy: Comment”, Journal of Monetary Economics, t. 3, nr 3, s. 317–323.
 • Friedman M. (1997). „Modern macroeconomics and its evolution from a monetarist perspective”, Journal of Economic Studies, t. 24, nr 4, s. 191–221.
 • Galanter M. (1981). „Justice in many rooms: Courts, private ordering, and indigenous law”, Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, t. 19, nr 1, s. 1–47.
 • Geyskens I., Steenkamp J.-B., Kumar N. (2006). „Make, buy, or ally: A meta-analysis of transaction cost theory”, Academy of Management Journal, t. 49, nr 3, s. 519–543.
 • Grossman S.J., Hart O.D. (1986). „The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration”, Journal of Political Economy, t. 94, nr 4, s. 691–719.
 • Hart O., Moore J. (1990). „Property rights and the nature of the firm”, Journal of Political Economy, t. 98, nr 6, s. 1119–1158.
 • Hayek F. (1945). „The use of knowledge in society”, American Economic Review, t. 35, nr 4, s. 519–530.
 • Jensen M., Meckling W. (1976). „Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure”, Journal of Financial Economics, t. 3, nr 4, s. 305–360.
 • Kitch E.W. (red.) (1983). „The fire of truth: A remembrance of law and economics at Chicago, 1932–1970”, Journal of Law and Economics, t. 26, nr 1, s. 163–233.
 • Klein B., Crawford R.A., Alchian A.A. (1978). „Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process”, Journal of Law and Economics, t. 21, nr 2, s. 297–326.
 • Knight F.H. (1921). Risk, Uncertainty, and Profit. New York: Houghton Mifflin. Kreps D.M. (1999). „Markets and hierarchies and (mathematical) economic theory”, w: G. Carroll, D. Teece (red.), Firms, Markets, and Hierarchies. New York: Oxford University Press.
 • Kuhn T.S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
 • Levin J., Tadelis S. (2010). „Contracting for government services: Theory and evidence from us cities”, Journal of Industrial Economics, t. 58, nr 3, s. 507–542.
 • Levy B., Spiller P. (1994). „The institutional foundations of regulatory commitment: A comparative analysis of telecommunications regulation”, Journal of Law, Economics and Organization, t. 10, nr 2, s. 201–246.
 • Lewis T. (1983). „Preemption, divestiture, and forward contracting in a market dominated by a single firm”, American Economic Review, t. 73, nr 5, s. 1092–1101.
 • Llewellyn K.N. (1931). „What price contract? An essay in perspective”, Yale Law Journal, t. 40, nr 5, s. 704–751.
 • Macaulay S. (1963). „Non-contractual relations in business: A preliminary study”, American Sociological Review, t. 28, nr 1, s. 55–67.
 • Macher J.T., Richman B.D. (2008). „Transaction cost economics: An assessment of empirical research in the social sciences”, Business and Politics, t. 10, nr 1, s. 1–63.
 • Macneil I.R. (1974). „The many futures of contracts”, Southern California Law Review, t. 47, s. 691–816.
 • March J.G., Simon H.A. (1958). Organizations. New York: John Wiley & Sons.
 • Marris R. (1964). The Economic Theory of Managerial Capitalism. New York: Free Press.
 • Marschak J. (1968). „Economics of inquiring, communicating, deciding”, American Economic Review, t. 58, nr 2, s. 1–18.
 • Mckenzie L. (1951). „Ideal output and the interdependence of firms”, Economic Journal, t. 61, nr 244, s. 785–803.
 • Menard C. (1996). „Why organizations matter”, Atlantic Economic Journal, t. 24, nr 4, s. 281–300.
 • Michels R. (1962). Political Parties. Glencoe, IL: Free Press.
 • Posner R.A. (1977). Economic Analysis of Law. Boston: Little Brown.
 • Reder M.W. (1999). Economics: The Culture of a Controversial Science. Chicago: University of Chicago Press.
 • Riordan M., Williamson O. (1985). „Asset specificity and economic organization”, International Journal of Industrial Organization, t. 3, nr 4, s. 365–378.
 • Schelling T.C. (1960). The Strategy of Conflict. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Schultz G. (1995). „Economics in action: Ideas, institutions, policies”, American Economic Review, t. 85, nr 2, s. 1–8.
 • Simon H. (1957a). Administrative Behavior. New York: Macmillan.
 • Simon H. (1957b). Models of Man. New York: John Wiley & Sons.
 • Simon H. (1984). „On the Behavioral and rational Foundations of Economic Dynamics”, Journal of Economic Behavior and Organization, t. 5, nr 1, s. 35–56.
 • Simon H. (1985). „Human nature in politics: The dialogue of psychology with political science”, American Political Science Review, t. 79, nr 2, s. 293–304.
 • Simon H. (1991). Models of My Life. New York: Basic Books.
 • Solow R. (2001). „A native informant speaks”, Journal of Economic Methodology, t. 8, nr 1, s. 111–112.
 • Stigler G.J. (1951). „The division of labor is limited by the extent of the market”, Journal of Political Economy, t. 59, nr 3, s. 185–193.
 • Stigler G.J. (1992). „Law or economics?”, Journal of Law and Economics, t. 35, nr 2, s. 455–468.
 • Summers C. (1969). „Collective agreements and the law of contracts”, Yale Law Journal, t. 78, nr 4, s. 525–575.
 • Tadelis S. (2002). „Complexity, f lexibility, and the make-or-buy decision”, Papers and Proceedings” of the american Economic association, American Economic Review, t. 92, nr 2, s. 433–437.
 • Tadelis S. (2010a). „Williamson’s contribution and its relevance to 21st century capitalism”, California Management Review, t. 52, nr 2, s. 159–166.
 • Tadelis S. (2010b). „Transaction cost economics”, tekst niepublikowany, University of California, Berkeley.
 • Whinston M. (2001). „Assessing property rights and transaction-cost theories of the firm”, American Economic Review, t. 91, nr 2, s. 184–188.
 • Williamson O.E. (1964). The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of the Firm. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-hall.
 • Williamson O.E. (1971). „The vertical integration of production: Market failure considerations”, American Economic Review, t. 61, nr 2, s. 112–123.
 • Williamson O.E. (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York: Free Press.
 • Williamson O.E. (1976). „Franchise bidding for natural monopoly – in general and with respect to CATV”, Bell Journal of Economics, t. 7, nr 1, s.73–104.
 • Williamson O.E. (1979). „Transaction cost economics: The governance of contractual relations”, Journal of Law and Economics, t. 22, nr 2, s. 233–61.
 • Williamson O.E. (1983). „Credible commitments: Using hostages to support exchange”, American Economic Review, t. 73, nr 4, s. 519–540.
 • Williamson O.E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. New York: Free Press.
 • Williamson O.E. (1991). „Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives”, Administrative Science Quarterly, t. 36, nr 2, s. 269–296.
 • Williamson O.E. (1996). The Mechanisms of Governance. New York: Oxford University Press.
 • Williamson O.E. (2000). „The new institutional economics: Taking stock, looking ahead”, Journal of Economic Literature, t. 38, nr 3, s. 595–613.
 • Williamson O.E. (2002). „The theory of the firm as governance structure: From choice to contract”, Journal of Economic Perspectives, t. 16, nr 3, s. 171–195.
 • Williamson O.E. (2003). „Examining economic organization through the lens of contract”, Industrial and Corporate Change, t. 12, nr 4, s. 917–942.
 • Williamson O.E. (2008). „Corporate boards of directors: In principle and in practice”, Journal of Law, Economics, and Organization, t. 24, nr 2, s. 247–272.
 • Williamson O.E. (2009). „Opening the black box of firm and market organization: Antitrust”, w: P.-O. Bjuggren, D.C. Mueller (red.), The Modern Firm, Corporate Governance and Investment. Northampton, MA: Edward Elgar.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-756601c1-e58d-475f-a4e5-084b4ff35adf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.