PL EN


Journal
2014 | 155 | 61-83
Article title

Wokół modelu i praktyki zarządzania publicznego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Public Governance in Poland as a Pluralistic Process among a Diverse Set of Actors
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author argues that public governance in Poland should be oriented toward the characteristics of interactions among a diverse set of policy actors. Public governance has been defined as a problem solving process in which formal government -- as a cabinet of ministers and public administration -- is no longer the only leading policy actor. Instead there is a network of various actors from within government and from without that contributes to decisions processes and policy outcomes. This change is a result of the decentralization of power. To understand the barriers that block the policy creation process requires an analysis of networks and attention to the pluralistic approach to public governance.
Contributors
 • Collegium Civitas, plac Defilad 1, XII piętro, 00-901 Warszawa
References
 • Fazekas M., Burns T. 2012. Exploring the Complex Interaction Between Governance and Knowledge in Education, OECD Education Working Papers, No. 67, OECD Publishing.
 • Frączak P. 2010. Dialog obywatelski – między rzecznictwem a reprezentatywnością, „Animacja Życia Publicznego”, nr 1–2.
 • Geyer R., Rihani S. 2010. Complexity and Public Policy. A New Approach to 21st Century Politics, Policy and Society, Routledge.
 • Gildea R. 2002. France since 1945, Oxford University Press.
 • Hausner J. 2008. Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Scholar: Warszawa.
 • Hausner J. 2007. Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001–2005, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa.
 • Hill M. 2005. The Public Policy Process, Pearson Longman.
 • Howlett M. 2011. Designing Public Policies. Principles and instruments, Routledge.
 • Leś E. (red.). 2010. Analiza porównawcza modeli współpracy administracji publicznej z organizacjami not for profit w wybranych państwach Unii Europejskiej, Collegium Civitas, Departament Pożytku Publicznego MPiPS: Warszawa.
 • Levi-Faur D. 2012. From Big Government to Big Governance?, [w:] D. Levi-Faur (red.), Oxford Handbook of Governance, Oxford University Press.
 • Levi-Faur D. (red.). 2012. Oxford Handbook of Governance. Oxford University Press.
 • Making Reform Happen, Lessons from OECD Countries. 2010. OECD, Paryż.
 • Muller P. 2009. Politique publique, Les Presses Universitaires de France: Paryż.
 • Informacja o wynikach kontroli dostępności wybranych świadczeń opieki zdrowotnej. 2010. NIK: Warszawa.
 • Parsons W. 2005. Public Policy. An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, Edward Elgard.
 • Pierre J., Peters, B. G. 2000. Governance, Politics and the State, Houndmills, Macmillan: Basingstoke.
 • Pierre J., Peters B. G. 2005. Governing complex societies: trajectories and scenarios, Palgrave Macmillan: Nowy Jork.
 • Pliszkiewicz M. 2009. Francja, [w:] A. Zybała (red.), W kierunku dialogu opartego na wiedzy, CPS „Dialog” Warszawa.
 • Poczucie wpływu na sprawy publiczne. 2012. CBOS: Warszawa.
 • Poczucie wpływu na sprawy publiczne. 2013. CBOS: Warszawa.
 • Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. 2013. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej: Kraków.
 • Rochan T. 1999. The Netherlands. The Negotiating Sovereignty in an Interdependent World, Westview Press.
 • Schneider V. 2012. Governance and Complexity, [w:] D. Levi-Faur (red.), The Oxford Handbook of Governance, Oxford University Press.
 • Sroka J. 2000. Europejskie stosunki przemysłowe w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław.
 • Staniszkis J. 2001. Postkomunizm, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria: Gdańsk.
 • Sunstein C.R. 2012. Simpler. The Future of Government, Simon&Schuster.
 • Van Kersbergen K., Van Waarden F. 2004. „Governance” as a bridge between disciplines: Cross‑disciplinary inspiration regarding shifts in governance and problems of governability, accountability and legitimacy, „European Journal of Political Research”, 43.
 • Zybertowicz A. 2005. Anti-Development Interest Groups, „Polish Sociological Review”, nr 1(149).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75d20ded-9785-4454-ab14-86083a4b0412
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.