PL EN


Journal
2017 | 1 (66) | 32-59
Article title

Pokryzysowe regulacje w zakresie systemowo ważnych banków. Koniec problemu TBTF?

Content
Title variants
EN
Post-crisis Regulations of Systemically Important Banks. The End of the “Too Big to Fail” Doctrine?
Languages of publication
Abstracts
Globalny kryzys finansowy zmusił organy publiczne odpowiedzialne za działanie na rzecz stabilności finansowej do zajęcia się problemem „instytucji zbyt dużych, by upaść”. Pokryzysowe reformy dotyczące systemowo banków mają zasadniczo dwa cele. Pierwszym jest zwiększenie zdolności takich instytucji do absorbcji strat. Drugim celem jest zapewnianie mechanizmów i narzędzi, które umożliwią organom publicznym przeprowadzenie uporządkowanej restrukturyzacji systemowych banków, gdy dalsza działalność tych instytucji będzie zagrożona, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych konsekwencji dla stabilności systemu finansowego oraz gospodarki realnej. Intencję niniejszego artykułu jest przedstawienie i ocena dotychczasowych zmian regulacyjnych w zakresie banków systemowo ważnych. Podjęto tu próbę zdefiniowania takich instytucji, wskazując główne kryteria wpływające na ich systemowe znaczenie, oraz wskazano przyczyny, dla których generują one ryzyko systemowe. Główne rozważania skoncentrowano na analizie kluczowych refom, tj. na obowiązku utrzymywania dodatkowych buforów kapitałowych, procedurze uporządkowanej restrukturyzacji oraz wymogach w zakresie TLAC.
EN
The global financial crisis forced public authorities responsible for maintaining financial stability to resolve the issue of too big to fail institutions. Post-crisis reforms directed at systemically important banks have basically two objectives. The first goal is to increase loss-absorbing capacity of such institutions. The second aim is to ensure mechanisms and tools which will enable the public authorities to conduct orderly resolution of systemically important banks when their viability is threatened, while constraining negative consequences for stability of the financial system and the real economy. The purpose of this article is to present and assess regulatory actions taken to address problems related to systemically important banks. The article tries to define such institutions indicating the main criteria which determine their systemic importance. It also indicates reasons for which such institutions create systemic risk. The main analysis is focused on the key reforms, i.e. the additional capital buffers, the orderly resolution and the TLAC requirements.
Journal
Year
Issue
Pages
32-59
Physical description
Contributors
 • narodowy Bank Polski
 • Narodowy Bank Polski
References
 • Bank of International Settlements, The impact of sovereign credit risk on bank funding conditions, Committee on the Global Financial System, CGFS Papers No. 43 July 2011.
 • Basel Committee on Banking Supervision, Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements, Bank for International Settlements, January 2014.
 • Basel Committee on Banking Supervision, Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement, July 2013.
 • Basel Committee on Banking Supervision, Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP), Assessment of Basel III G-SIB framework and review of D-SIB frameworks – China, Bank for International Settlements, June 2016.
 • Basel Committee on Banking Supervision, Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP), Assessment of Basel III G-SIB framework and review of D-SIB frameworks – European Union, Bank for International Settlements, June 2016.
 • Basel Committee on Banking Supervision, Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP), Assessment of Basel III G-SIB framework and review of D-SIB frameworks – Japan, Bank for International Settlements, June 2016.
 • Basel Committee on Banking Supervision, Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP), Assessment of Basel III G-SIB framework and review of D-SIB frameworks – Switzerland, Bank for International Settlements, June 2016.
 • Basel Committee on Banking Supervision, Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP), Assessment of Basel III G-SIB framework and review of D-SIB frameworks – United States, Bank for International Settlements, June 2016.
 • Beltratti A., Paladino G., Why do banks optimize risk weighs? The relevance of the cost of equity, MPRA Paper No. 46410, April 2013.
 • Bruegel, European Banking Supervision: The first eighteen months, 2016.
 • Deutsche Bundesbank, Bank recovery and resolution – the new TLAC and MREL minimum requirements, Monthly Report, July 2016.
 • Dobrzańska A., Polityka makroostrożnościowa banku centralnego, Difin, Warszawa 2016.
 • Dübel H.J., The capital structure of banks and practice of bank restructuring, Centre for Financial Studies Working Paper, No. 2013/04.
 • Elliott D.J., Financial Institutions in an Age of Populism, Oliver Wyman, March 2017.
 • European Central Bank, ECB contribution to the European Commission’s consultation on the review of the EU macroprudential policy framework, 12 December 2016.
 • European Central Bank, Report on financial structures, October 2015.
 • European Systemic Risk Board, ESRB response to the European Commission’s Consultation Document on the “Review of the EU Macro-prudential Policy Framework”, 24 October 2016.
 • European Systemic Risk Board, The ESRB Handbook on Operationalising Macroprudential Policy in the Banking Sector Addendum: Macroprudential Leverage Ratios, June 2015.
 • Financial Stability Board, 2016 list of global systemically important banks (G-SIBs), 21 November 2016.
 • Financial Stability Board, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 15 October 2014.
 • Financial Stability Board, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet, 9 October 2015.
 • Financial Stability Board, Recovery and Resolution Planning for Systemically Important Financial Institutions: Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services, July 2013.
 • Financial Stability Board, Recovery and Resolution Planning for Systemically Important Financial Institutions: Guidance on Developing Effective Resolution Strategies, 16 July 2013.
 • Financial Stability Board, Recovery and Resolution Planning: Making the Key Attributes Requirements Operational. Consultative Document, November 2012.
 • Financial Stability Board, Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions, FSB Recommendations and Time Lines, 20 October 2010.
 • Financial Stability Board, Second Thematic Review on Resolution Regimes, Peer Review Report, 18 March 2016.
 • Gabilondo J., Bank Funding, Liquidity, and Capital Adequacy, A Law and Finance Approach, Elgar Financial Law, EE Publishing 2016.
 • International Monetary Fund, From Banking To Sovereign Stress: Implications For Public Debt, March 2015.
 • International Monetary Fund, Global Financial Stability Report, April 2014.
 • Pawłowicz L., Reflections about too big to fail banks and moral hazard, „Bezpieczny Bank” Nr 3 (60), Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2015.
 • Schoenmaker D., Resolution of international banks: Can smaller countries cope?, European Systemic Risk Board, Working Paper Series No. 34, February 2017.
 • Swiss Financial Market Supervision Authority FINMA, Factsheet. New “too big to fail” capital requirements for global systemically important banks in Switzerland, 21 October 2015.
 • Szczepańska O., Dobrzańska A., Zdanowicz B., Resolution, czyli nowe podejście do banków zagrożonych upadłością, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2015.
 • Szczepańska O., MREL and TLAC i. e. how to increase the loss absorption capacity of banks, „Bezpieczny Bank” Nr 3 (60), Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2015.
 • Thomson J.B., On Systemically Important Financial Institutions and Progressive SystemicMitigation, Policy Discussion Paper Number 27, Federal Reserve Bank of Cleveland, August 2009.
 • Weistroffer C., Identifying systemically important financial institutions (SIFIs), Deutsche Bank Research, August 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75d440f6-0060-4747-8fc2-2589676c535d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.