PL EN


Journal
2012 | 153 | 297-314
Article title

Rynek jako „narzędzie” pomocy potrzebującym. Etyczne aspekty marketingu społecznie zaangażowanego

Content
Title variants
EN
Market as “Means” to Help the Poor. Ethical Aspects of Cause Related Marketing
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of my article is to answer whether the market should be a “means” to help the poor. I analyze and evaluate the cases of using market to supply aid, especially the issues focused on Cause Related Marketing (CRM). I claim that it is better to separate market activities from the helping activities than, via commercialization, blur the distinctions between the two. The thesis is supported by developing a moral critique of CRM. I propose four types of critique: CRM’s participants motivation, the treatment of beneficiaries, CRM’s social consequences and consumers’ attitudes.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
References
 • Aldridge A. 2006. Rynek. tłum. M. Żakowski. Warszawa: Wyd. Sic!
 • Brei V., Böhm S. 2011. Corporate social responsibility as cultural meaning management: a critique of the marketing of ‘ethical’ bottled water. „Business Ethics: A European Review”, t. 20, nr 3: 233–252.
 • Brønn P. S. Vrioni A. B. 2001. Corporate social responsibility and cause-related marketing: an overview. „International Journal of Advertising”, 20: 207–222.
 • Callahan G. 2004. Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do Szkoły Austriackiej. tłum. J. M. Fijor. Warszawa: Fijor Publishing.
 • Frieske K.W. 2003. Marginalność społeczna – normalność i patologia, w: L. Dziewięcka-Bokun. K. Zamorska (red.), Polityka społeczna. Teksty źródłowe. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Galbraith J. K. 1973. Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe. Tłum. J. Prokopiuk. Z. Zinserling. Warszawa: PIW.
 • Kant I. 2001. Uzasadnienie metafizyki moralności. Tłum. M. Wartenberg. Kęty: Wyd. Antyk.
 • Kant I. 2005. Metafizyczne podstawy nauki o cnocie. Tłum. W. Galewicz. Kęty: Wyd. Antyk.
 • Klincewicz K. 1998. Ethical Aspects of Sponsorship. „Journal of Business Ethics”, 17: 1103–1110.
 • Królikowska J. 2004. Socjologia dobroczynności. Zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
 • Lister R. 2007. Bieda. Tłum. A. Stanaszek. Warszawa: Wyd. Sic!
 • Polonsky M. J. Wood G. 2001. Can the Overcommercialization of Cause-Related Marketing Harm Society? „Journal of Macromarketing”, 21, 1: 8–22.
 • Sen A., Williams B. 1999. Introduction: Utilitarianism and Beyond, w: A. Sen. B. Williams (red.). Utilitarianism and Beyond. Cambridge University Press.
 • Smith W. Higgins M. 2000. Cause-Related Marketing: Ethics and the Ecstatic. „Business & Society”, t. 39, nr 3: 304–322.
 • Walzer M. 2007. Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości. Tłum. M. Szczubiałka. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Webb D. J. Mohr L. A. 1998. A Typology of Consumer Responses to Cause-Related Marketing: From Skeptics to Socially Concerned, „Journal of Public Policy & Marketing”, t. 17, nr 2: 226–238.
 • Wells T. Graafland J. J. 2011. Adam Smith’s bourgeois virtues in competition. Wstęp. „Business Ethics Quarterly”.
 • Williams B. 2000. Moralność. Wprowadzenie do etyki. Tłum. M. Hernik. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Wygnański J. J. Ekonomizacja organizacji pozarządowych. „Zarządzanie Publiczne”, 1(3): 23–67.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76d51e88-b4ab-4c87-ba2b-07296ab781c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.