PL EN


2017 | 20 | 4(77) | 43-53
Article title

Odwołanie się Lutra do Arystotelesa w odniesieniu do koncepcji trzech stanów i jego implikacje dla rozumienia terminu oeconomia

Title variants
EN
Luther's use of Aristotle in the three estates and its implications for understanding oeconomia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę określenia relacji pomiędzy ujęciem Marcina Lutra pojęcia oeconomia a biblijną koncepcją, określaną jako oikonomia i tak samo brzmiącym pojęciem u Arystotelesa. Część pierwsza artykułu przygotowuje grunt pod rozważenie stosowania terminu oikonomia przez antycznego filozofa. Część druga zestawia to użycie z pojęciem oeconomia, do jakiego odwołuje się Luter w swoim „Komentarzu do Psalmu 127.” Artykuł zamyka refleksja nad pożytkami, płynącymi z odwołania się przez Lutra do Arystotelesa dla kształtowania pojęcia oeconomia.
EN
The article seeks to tease out the relation between Martin Luther’s concept of oeconomia in comparison to the biblical concept of oikonomia and the same concept in Aristotle. Section 1 lays the groundwork by examining Aristotle’s usage of oikonomia. Section 2 brings this into dialogue with Luther’s use of oeconomia in his “Exposition of Psalm 127.” The article concludes by reflecting on what benefit there is in Luther’s use of Aristotle for the development of oeconomia.
Year
Volume
20
Issue
Pages
43-53
Physical description
Dates
published
2018-03
Contributors
  • Tennessee Temple University, 1815 Union Avenue, Chattanooga, TN 37404, USA
References
  • C.C.W. Taylor, Politics [w:] The Cambridge Companion to Aristotle, ed. Jonathan Barnes, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
  • Aristotle (Arystoteles), The Politics of Aristotle, ed. Erne t Barker, Clarendon Press, Oxford 1946.
  • Aristotle (Arystoteles), The Politics, ed. Stephen Everso , Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
  • Luther’s Works, 55 Vols., ed. J. Pelikan and H.T. Lehman, Muehlenberg and Fortress; St. Louis: Concordia, Philadelphia 1955–86.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7909e28b-01bd-481d-b33d-283bf56b9f8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.