PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 996-1008
Article title

Implikacje wdrożenia systemu EU ETS dla sektora energetycznego. Francuska perspektywa i wnioski dla Polski

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Polityka klimatyczna jest dziedziną, w której Unia Europejska otwarcie aspiruje do odgrywania przywódczej roli na świecie, a narzędziem jej realizacji stał się Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji (European Union Emissions Trading System – EU ETS), który ustanowił limity emisji GHG. System ten oparty został na mechanizmie handlu uprawnieniami do emisji w oparciu o założenie „wychwytywanie – handel” (cap-and-trade). Jakie implikacje niesie polityka klimatyczna UE dla bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich? Czy kraje członkowskie, które zachowują silne zróżnicowanie pod względem struktury źródeł energii sprostają wyzwaniu dekarbonizacji gospodarki? Czy linearne rozłożenie celów polityki energetyczno-klimatycznej UE spowoduje, że koszty dostosowania rozłożą się w równym stopniu na kraje członkowskie?
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Chateleir M., Criqui P., Huet D., Huet S., Nucléaire: quels scénarios pour le futur?, Montreuil 2012.
 • Chevalier J.-M., Geoffron P., Les nouveau défis de l’énergie. Climat – économie – géopolitique, Paris 2011.
 • Chiffres clés de l’énergie, Édition 2010, Commissariat Général au Développement Durable, Service de l’observation et des statistiques, Octobre 2010.
 • Chiffres clés du climat, Minister de l’ecoclogie, energie developenment durable, logement, France et Monde Édition 2012.
 • CO2 emissions from fuel combustion, Highlights, International Energy Agency Statistics, IEA, 2011.
 • Commission proposes an integrated energy and climate change package to cut emissions for the 21st Century, 10.01.2007, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/29 [dostęp 15.07.2014 r.].
 • Dehousse R., Menon A., The French Presidency, “Journal of Common Market Studies” 2009, Vol. 47, Annual Review.
 • Dehousse R., Menon A., The French Presidency, JCMS, Vol. 47, Annual Review, 2009.
 • Delcour L., L’Énergie, Enjeu clé pour la Présidence française de l’Union, “Revue internationale et stratégique”, IRIS, 2008/1, N 69.
 • Développement durable et de l’Énergie, Service de l’observation et des statistiques, 2012.
 • Émissions de CO2 dues à l’énergie dans le monde en 2009, INSEE.EU energy In figures, Statistical pocketbook, 2012.
 • Gawlik L., Uliasz-Bocheńczyk A., Majchrzak H., Mokrzycki E., Perspektywy węgla kamiennego i brunatnego w Polsce i Unii Europejskiej, „Energetyka”, styczeń 2011.
 • Lizak S., Aukcje uprawnień do emisji w EU ETS w okresie 2013-2020 zgodnie z Dyrektywą 2009/29/WE, KASHUE-KOBIZE, luty 2010.
 • Młynarski T., Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej, Kraków 2013.
 • Paczosa A. i in., Zadania wynikające z nowych regulacji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, Dyrektywa ETS & Decyzja NON ETS, KASHUE/Instytut Ochrony Środowiska, czerwiec 2009.
 • Reyes O., EU Emissions Trading System: Failing at the third attempt, Carbon Trade Watch, April 2011.
 • Stern Review: The Economics of Climate Change, 2006, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm [dostęp 15.06.2014 r.].
 • Szarka J., Climate Policy In France: Between National Interest And Global Solidarity?, “Politique européenne”, No. 33, 1/2011.
 • Szarka J., France’s troubled bids to climate leadership, [w:] The European Union as a Leader in International Climate Change Politics,R. K. W. Wurzel, J. Connely (red.), Routledge/UACES, 2011.
 • Transition to a low-emissions economy in Poland, The World Bank Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia Region, February 2011.
 • Wurzel R. K. W., Connely J., The European Union as a Leader in International Climate Change Politics, UACES, Routledge, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79acda67-cc61-4fec-998a-7820c589c038
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.