PL EN


Journal
2009 | 22 | 155-168
Article title

Co-operation of Agricultural NGOs in the Baltic Region Exemplified by the West Pomeranian Chamber of Agriculture and the Federation of Swedish Farmers in Scania

Content
Title variants
PL
Współpraca samorządów rolniczych w regionie bałtyckim na przykładzie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i Federacji Rolników Szwedzkich w Skanii
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia basen Morza Bałtyckiego stanowi obszar dynamicznie rozwijającej się współpracy, w której oprócz państw uczestniczą również jednostki samorządu terytorialnego oraz pozarządowe organizacje polityczne, gospodarcze i społeczne. Transformacja ustrojowa we wschodniej części Niemiec, Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii stworzyła warunki wielopłaszczyznowej integracji ekonomicznej całego obszaru bałtyckiego. „Renesans dawnych, historycznie uwarunkowanych związków [...] umożliwia najefektywniejszy transfer ludzi i towarów, intensywną społeczną komunikację, silne oddziaływanie na politykę [...] we wspólnym interesie wszystkich żyjących tu i pracujących społeczeństw”. O ile jednak współpraca bałtycka znajduje się w centrum zainteresowania państw leżących w północnej części Morza Bałtyckiego, o tyle z punktu widzenia Niemiec, Polski i Rosji stanowi ona zaledwie jeden z wielu kierunków polityki zagranicznej. Równocześnie skala przedsięwzięć podejmowanych na obszarze całego Bałtyku najczęściej przekracza możliwości instytucjonalne i finansowe jednostek administracji publicznej i podmiotów prywatnych szczebla lokalnego. W konsekwencji najbardziej aktywnymi uczestnikami inicjatyw transbałtyckich są regionalne samorządy i organizacje pozarządowe funkcjonujące w obszarach bezpośrednio przylegających do Morza Bałtyckiego. Przykładem takiego współdziałania w sektorze rolnym jest kooperacja Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (ZIR) oraz Federacji Rolników Szwedzkich (LRF) w Skanii.
Journal
Year
Volume
22
Pages
155-168
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Archiwum Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, vol. Współpraca z zagranicą
 • BALTIC+ Common strategies, spatial partnerships and actions for sustainable spatial development and integration of regions around transnational corridors in the Southern Baltic Sea Region, http://www.um-zachodniopomorskie.pl/zalaczniki/annex_2_pl.doc (31.01.2009)
 • Dziennik Ustaw” [Journal of Laws], 2002, no. 101, item 927 with amendments, art. 1 section 2
 • LRF: LRF’s main functions, http://www.lrf.se/In-English/Main-functions (31.01.2009)
 • LRF: LRF’s members, http://www.lrf.se/In-English/Main-functions (31.01.2009)
 • LRF: LRF’s subsidiaries, http://www.lrf.se/In-English/Subsidiaries (31.01. 2009)
 • Błażejczyk M.: Atrybuty samorządu w ustroju prawnym izb rolniczych [Attributes of Selfgovernment in the Legal System of Chambers of Agriculture], “Izby Rolnicze” [Chambers of Agriculture], No. 1, Warszawa 1997
 • Dośpial-Borysiak K. : Polityka Szwecji i Finlandii w regionie Morza Bałtyckiego [Policy of Sweden and Finland in the Baltic Sea Region], Łódź–Toruń 2006
 • Gumkowski Z: Organizacje rolnicze w Unii Europejskiej [Agricultural Organisations in the European Union], Warszawa 2000
 • Kisiel-Łowczyc A.B.: Bałtycka integracja ekonomiczna [Baltic Economic Integration], Warszawa 2000
 • National Council of Chamber of Agriculture: Krajowe Izby Rolnicze – głosem rolników [Polish Chambers of Agriculture: The Voice of Farmers], Warszawa 2008
 • National Council of Chambers of Agriculture: Polskie Izby Rolnicze – szansą dla wsi [Polish Chambers of Agriculture: A Chance for Polish Rural Areas], Warszawa 2006
 • Walkowiak K., Izby rolnicze w świadomości rolników Wielkopolski [Chambers of Agriculture in the Consciousness of Greater Poland Farmers], in: S. Wykrętowicz (ed.): Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania [Self-government in Poland: Nature, Forms, Tasks], Poznań 2004
 • Walkowiak K.: Rola izb rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce [The Role of Chambers of Agriculture and the Development of Rural Areas and Agriculture in Poland], Poznań 2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a86102d-d49b-4ae0-a544-ec6cf19747fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.