PL EN


2017 | 4(25) | 106-116
Article title

Codzienność osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym (na przykładzie przypadku Bartosza)

Authors
Content
Title variants
EN
Everyday life of a person with cerebral palsy (instanced by a case study of Bartosz)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Mózgowe porażenie dziecięce wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z niepełnosprawnością, a zatem z odmiennością, innym życiem, innymi potrzebami. Jednak pomimo powszechnie panujących stereotypów osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym często funkcjonują w swojej rzeczywistości, niczym nie odbiegając od osób pełnosprawnych. Tak samo czują, myślą, pragną miłości, uczucia, zrozumienia, a przede wszystkim akceptacji ze strony społeczeństwa. Często ludzie nie mają świadomości, jak niewiele można zrobić dla takiej osoby, aby czuła się szczęśliwa i potrzebna. Opracowanie stanowi opis życia codziennego osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, ukazując tym samym problemy spowodowane zarówno stanem psychofizycznym, jak i kontaktami społecznymi.
EN
Cerebral palsy is associated by many people primarily with disability and therefore with differences, other life, other needs. However, despite the prevailing stereotypes about people with cerebral palsy, they often function in their realities without departing from non-disabled people. Likewise, they feel, think and want love, affection and understanding, but above all, they want acceptance by society. Often, people are not aware how much can be done for so little to make such person feel happy and needed. The study is a description of the everyday life of a person with cerebral palsy, thus showing problems caused by both, the psychophysical state and social contacts.
Year
Issue
Pages
106-116
Physical description
Dates
published
2017-12-15
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
References
 • Bańko M., Słownik języka polskiego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 • Borowski R., Środowisko społeczne osób niepełnosprawnych, Płock, Wydawnictwo Naukowe Novum, 2003
 • Brzezińska A. I., Kaczan R., Rycielska L., Przekonania o swoim życiu. Spostrzeganie historii życia przez osoby z ograniczeniami sprawności, Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2010
 • Drozd E., Postawy rodziców dzieci niepełnosprawnych, „Edukacja i dialog” 1999, Nr 1
 • Kosiński S., Socjologia ogólna, Warszawa, PWN, 1987
 • Lewicki A., Co to jest psychologia kliniczna?, [w:] Psychologia kliniczna, red. Lewicki A., Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969
 • Łaguna M., Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
 • Mazanek E., Mózgowe porażenie dziecięce: problemy psychologiczno-pedagogiczne, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003
 • Schaffer D. R., Kipp K., Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2015
 • Schaffer H. R., Psychologia dziecka, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2013
 • Wyszyńska A., Psychologia defektologiczna, Warszawa, PWN, 1987
 • Zabłocki K. J., Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998
 • http://www.naleniucha.pl/social-sciences/psychology/1817172-specyfika-potrzebosób przewlekle-chorychi-niepełnosprawnych-psychicznie/, [dostęp z dnia: 09.2016]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bc53661-5fdd-47ca-ad35-807475dcb7d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.