PL EN


2011 | 7 | 201-207
Article title

Bilans korzyści i niedogodności : prywatny właściciel wobec decyzji o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków

Content
Title variants
EN
Balance of benefits and inconveniences. Private owner about decision to incorporate a premise into register of monuments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Referat stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy każdy obiekt warto i czy należy wpisywać do rejestru zabytków, postawione z punktu widzenia właściciela nieruchomości „z przeszłością”. Problem omawiam na przykładzie dworku w Hucie Mińskiej, pokazując trudności, z jakimi spotykają się jego właściciele i zmiany, jakich w tej nieruchomości dokonują, związane z koniecznymi naprawami oraz niezbędną modernizacją. Staram się sformułować realistyczne oczekiwania ze strony właściciela nieruchomości, która nie ma szans na wpisanie do rejestru zabytków, wobec urzędu konserwatorskiego i innych instytucji lub organizacji pozarządowych. Na zakończenie formułuję wnioski na temat bilansu zysków, a także strat (kłopotów, niedogodności i utrudnień), jakich może spodziewać się prywatny właściciel, gdyby (hipotetycznie) rozpoczął starania o status zabytku i taki status uzyskał.
EN
The paper presents an attempt to answer the question, whether every historic building is worth enlisting in the official registry of monuments, and whether - from the point of view of the owner of such property having its history – such form of legal protection is advantageous. Problem is being discussed on the example of manor house at Huta Mińska, showing difficulties which its owner meets and changes he makes in his property, connected with necessary repairs and modernization. I am trying to formulate realistic expectations towards conservator office and other institutions or non–governmental organizations, from the point of view of the owner of property, which has no chance to be included in the registry of protected monuments. At the end I am formulating conclusions involving balance of benefits and losses (troubles, inconveniences, difficulties), which private owner may expect, if – in a hypothetic situation - he made an effort to get legal status of monument for his building and obtained it.
Year
Issue
7
Pages
201-207
Physical description
Dates
published
2011-10
Contributors
  • Politechnika Warszawska
References
  • Chlebowicz P., 2004, Sytuacja prawna właścicieli obiektów zabytkowych. „Ochrona Zabytków” nr1-2, s. 124 -127.
  • Iwanicki K, 1917, Budownictwo wiejskie, poradnik przy wznoszeniu zabudowań na wsi, Kijów - Warszawa.
  • Sławomirska A., 2004, Nieruchomości zabytkowe w rozumieniu ustawowym, „Ochrona Zabytków” nr 3-4, s. 200-208.
  • Witwicki, M.T., 2007, Kryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu do rejestru zabytków, „Ochrona Zabytków” nr 1, s. 77-98.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7cf9aca1-6464-4a59-a083-fb4cbd7747ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.