PL EN


2011 | 1 | 1 | 23-35
Article title

Troubles with a Second Self: The Problem of Other Minds in 11th Century Indian and 20th Century Western Philosophy

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kłopoty z drugim Ja: Problem innych umysłów w XI wiecznej filozofii indyjskiej oraz w XX wiecznej filozofii zachodniej. We współczesnej zachodniej filozofii analitycznej klasyczny argument z analogii, wyjaśniający rozumienie innych umysłów, został odrzucony. Jednakże sformułowane zostały co najmniej trzy alternatywne teorie dotyczące poznania drugiej osoby: teoria teorii, teoria symulacji oraz teoria bezpośredniej empatii. Po naszkicowaniu problemów prowokowanych przez te koncepcje dostępu Ja do treści umysłu innego Ja, autor artykułu stara się zrekonstruować argumentację przedstawioną przez Abhinawaguptę (śiwaickiego filozofa) głoszącego, iż nawet będąc w innym ciele trzeba się czuć i rozpoznawać siebie, jeśli ma się nazywać ową ucieleśnioną osobę „sobą”. Inność Ty nie odwodzi nas od subiektywności. W tym sensie, że tak jak każda druga osoba, do której się zwracamy, jest przede wszystkim osobą w pierwszej osobie. Nawet jeśli żałuję, że nie wiem dokładnie, jak inna osoba czuje się w tej chwili, muszę posiadać jakiś ogólny dostęp do podmiotowego doświadczenia tej osoby, gdyż w przeciwnym razie czymże byłoby owo coś, czego brak tak dotkliwie mi doskwiera? Mój subiektywny świat jest mój jedynie w tym zakresie, że rozpoznaje jego ciągłość ze światem dającym się dzielić, gdzie inne Ja mogą z siebie uczynić Ty.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
23-35
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d5badb9-2b0f-4cf9-940c-87a06d9b267f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.