PL EN


2015 | 51 | 4(206) | 467-482
Article title

Czy nauka milczy o sensach i wartościach? Przypadek polskich przyrodników

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Can science produce meanings and values? The case of the Polish natural scientists
Year
Volume
51
Issue
Pages
467-482
Physical description
Dates
published
2016-01
Contributors
 • Instytut Filozofi i i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
 • Berger P. (1997), Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, tłum. W. Kurdziel, Kraków: Nomos.
 • Berger P., Luckmann Th. (1995), Modernity, Pluralism and the Crisis of Meaning: The Orientation of Modern Man, Gütersloh: Bertelsmann Foundation Publishers.
 • Gadamer H.-G. (1992), Dziedzictwo Europy, tłum. A. Przyłębski, Warszawa: Wyd. Spacja.
 • Geertz C. (1992), Religia jako system kulturowy, [w:] E. Mokrzycki (red.), Racjonalność i styl myślenia, tłum. M. Grabowska, Warszawa: IFiS PAN, s. 498–554.
 • Gellner E. (1997), Postmodernizm, rozum i religia, tłum. M. Kowalczuk, Warszawa: PIW.
 • Gould S. J. (1999), Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life, New York: Ballantine Books.
 • Habermas J. (2002), Wierzyć i wiedzieć, „Znak”, 568 (XI), s. 8–21.
 • Hanegraaff W. (1999), New Age Spiritualities as Secular Religion, „Social Compass”, 46 (2).
 • Heller M. (1996), Naukowy obraz świata a zadanie teologa, [w:] M. Heller, S. Budzik, S. Wszołek (red.), Obrazy świata w teologii i naukach, Tarnów: Biblos, s. 13–27.
 • Heller M. (2012), Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje, Kraków: Znak.
 • Husserl E. (1976), Kryzys nauki europejskiej a transcendentalna fenomenologia, „Studia Filozoficzne”, 9 (130), s. 93-121.
 • Kotarbiński T. (1957), O urabianiu poglądu na świat, [w:] tenże, Wybór pism, Warszawa, t. 1, s. 676–679.
 • Libiszowska-Żółtkowska M. (2000), Wiara uczonych, Kraków: Nomos.
 • Mannheim K. (1952), Essays on the Sociology of Knowledge, London.
 • Mariański J. (1998), Między nadzieją i zwątpieniem. Sens życia w świadomości młodzieży szkolnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Marton F. (1981), Phenomenography – Describing conceptions of the world around us, „Instructional Science”, 10, s. 177–200.
 • Merton R. (1973), The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Chicago: University of Chicago Press.
 • Merton R. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Rogińska M. (2015), Relacje nauki i religii: strategie światopoglądowe polskich przyrodników, „Studia Religiologica”, 48(1), s. 83–99.
 • Stróżewski W. (1994), Istnienie i sens, Kraków: Znak.
 • Stewart-Williams S. (2014), Darwin, Bóg i sens życia. Dlaczego teoria ewolucji zmienia wszystko, co (myśleliśmy, że) wiemy, tłum. P. J. Szwajcer, Warszawa: CiS.
 • Taylor Ch. (2007), A Secular Age, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Tyrała R. (2014), Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary, Kraków: Nomos.
 • Weber M. (1985), „Obiektywność” poznania w naukach społecznych, tłum. M. Skwieciński, [w:] Problemy socjologii wiedzy, Warszawa: Książka i Wiedza, s. 45–100.
 • Woleński J. (2015), Nauka i światopogląd, portal „Racjonalista” [dostęp online: 2015.03.12: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4961/q,Nauka.i.swiatopoglad].
 • Życiński J. (2003), Wiara wątpiących, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d7951ca-bbc3-426a-abdf-eb359842ec2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.