PL EN


Journal
2016 | 4(139) | 131–135
Article title

O różnorodności sposobów skalowania postaw wobec historii

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
131–135
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
  • Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski
  • Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Eco, U. (2008). Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
  • Malicki, K. i Piróg, K. (2016a). Postawy uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec przeszłości i historii Polski XX w. Edukacja, 138(3), 7–21.
  • Malicki, K. i Piróg, K. (2016b). Postawy młodzieży ponadgimnazjalnej wobec przeszłości i historii Polski XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
  • Nowak, S. (1973). Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. W: S. Nowak (red.), Teorie postaw (s. 17–87). Warszawa: PWN.
  • Rycielska, L. i Rycielski, P. (2016). Wymiary postaw wobec historii. Edukacja, 139(4), 115–130.
  • Szpociński, A. (2006). Formy przeszłości a komunikacja społeczna. W: A. Szpociński i P. T. Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot przekazu (s. 7–66). Warszawa: Scholar.
  • Szymczyk, J. (2005). W świecie ludzkich kreacji. Lublin: Wydawnictwo KUL.
  • Turowski, J. (2001). Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2016/4-8-o-roznorodnosci-sposobow-skalowania.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80b06c4b-db48-47d0-88b7-0af90d677418
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.