PL EN


2015 | 2 | 25-36
Article title

Stakeholders Satisfaction Index as an Important Factor of Improving Quality Management Systems of Universities in Poland

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Stakeholders Satisfaction Index as an Important Factor of Improving Quality Management Systems of Universities in Poland (Summary) The following article analyses selected methods of assessing the quality of educational services of universities and discusses the role of stakeholders in, required by law, quality assurance and quality management systems according to Common Assessment Framework for education. Furthermore, it presents the Stakeholders Satisfaction Index (SSI) which is an original proposal of an aggregate measure of satisfaction perceived by stakeholders. The article also contains an analysis of the possibilities of implementing the SSI index in various activities improving quality management systems of higher education institutions.
Year
Volume
2
Pages
25-36
Physical description
Contributors
 • Assoc. Prof., Ph.D. Hab. Eng., Department of Quality Management, Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pgr@zie.pg.gda.pl
 • M.Sc. Eng., doctoral candidate, Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdañsk, jpszefler@gmail.com
References
 • Administracja sprawna i służebna (2005), http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/po/administracja.pdf, accessed 18.01.2015.
 • Athiyaman A. (1997), Linking student satisfaction and service quality perceptions: The case of university education, “European Journal of Marketing”, Vol. 31, No. 7.
 • Bobinska B. (2012), Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji „otwartych na klienta”, Zeszyty Naukowe ZPSB „Firma i Rynek”, nr 1.
 • Chmielecka E. (2013), Zarządzanie jakością na wydziale i w uczelni, http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/ech _zarzadzanie_jakoscia_250413.pdf, accessed 27.01.2015.
 • Creswell J. W. (2003), Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, Sage, Thousand Oaks, USA.
 • Czarnik, S., Turek, K. (2014), Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków (Vol. II), PARP, Warszawa.
 • EIPA (2013), CAF Education 2013, http://www.eipa.eu/files/CAF_Education2013_web.pdf, accessed 28.01.2015.
 • Gilmore A. (2006), Usługi. Marketing i Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Gronroos C. (1984), A service quality model and its marketing implications, “European Journal of Marketing”, Vol. 18, No. 4.
 • Iacobucci D., Ostrom A., Grayson K. (1995), Distinguishing service quality and customer satisfaction: The voice of the customer, “Journal of Consumer Psychology”, Vol. 4, No. 3.
 • Kotler P. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Lisowska A., Ziemiński Ł. (2012), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 95.
 • Mainardes E. W., Alves H., Raposo M. (2011), An exploratory research on the stakeholders of a University, “Journal of Management and Strategy”, Vol. 1, No. 1.
 • Mazur J. (2001), Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa.
 • Mitchell R. K., Agle B. R., Wood D. J. (1997) Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts, “The Academy of Management Review”, Vol. 22, No. 4.
 • Pawlikowski J. M. (2008), Kultura jakości kształcenia, „Forum Akademickie”, 3, https://forumakademickie.pl/fa/2008/03/kultura-jakosci-ksztalcenia/, accessed 18.01.2015.
 • Payne A. (1997), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 • Plattner H. (2010), An Introduction to Design Thinking Process Guide, https://dschool.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/ 36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf, accessed 28.01.2015.
 • Spreng R. A., MacKoy R. D. (1996), An empirical examination of a model of perceived service quality and satisfaction, “Journal of Retailing”, Vol. 72, No. 2.
 • Teay S. (2013), Triangularization of qualifications framework, planning and quality assurance, INQAAHE 2013 Conference, Taipei, https://www. academia.edu/3037213/Triangularization_of_Qualifications_Framework_Planning_and_Quality_Assurance, accessed 07.01.2015.
 • Wiśniewska M., Grudowski P. (2014), Standards for quality assurance in the european higher education area versus common assessment framework in education. Conflict or harmony, in: Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy (249–260), Skrzypek A. (ed.), Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydziału Ekonomicznego UMCS, Lublin.
 • Zieliński G., Lewandowski K. (2012), Determinanty percepcji jakości usług edukacyjnych w perspektywie grup interesariuszy, „Zarządzanie i Finanse”, t. 3, nr 3, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81d449b5-1f09-42dc-8353-be847f5331ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.