Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13 | 42 - 49

Article title

Podejście zadaniowe na tle innych metod w glottodydaktyce

Title variants

EN
Task-based approach in comparison with other methods in glottodidactics

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article is a part of the dissertation written under the supervision of Anna Trębska Kerntopf Ph.D. The aim of the paper is to present the task-based approach in teaching Polish as foreign language in comparison with conventional and unconventional methods. The advantages and disadvantages of the task based-approach, its characteristic features, are displayed in the article.

Keywords

Contributors

References

  • Arends R. I. (1994), Uczymy się nauczać, Warszawa.
  • Gołębniak B. D., Teusz G. (1999), Język, myślenie, uczenie się, w: Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się, Warszawa.
  • Janowska I. (2010), Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych. Kraków.
  • Janowska I. (2007), Europejski system kształcenia językowego. Początek nowej ery w dydaktyce językowej? „Języki Obce w Szkole” nr 4.
  • Pfeiffer W. (2001), Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań.
  • Seretny A., (2006), Metody nauczania języków obcych a nauczanie języka polskiego – zarys. w: Seretny A., Lipińska E (red.) Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8263f754-9b00-48d2-864f-bcf86e637652
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.