Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 9(4) | 78-85

Article title

Pejzaże w mediach Chrisa Markera

Authors

Content

Title variants

EN
Landscapes in the media of Chris Marker

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Chris Marker jest twórcą podróżnikiem, który od początku swych doświadczeń artystycznych poruszał się z kamerą po całym świecie: od Chin, przez Syberię, Moskwę po Europę i Amerykę Południową. Wraz z rozwojem nowych technologii zmieniał także swoje narzędzia poznania rzeczywistości, nie zmieniając jednakże swych pierwszych zainteresowań odmiennością, sytuacją polityczną czy kreowaniem realności przez media. Jego wędrówki zaprowadziły go także do pejzażu wirtualnej rzeczywistości, dopełniając wachlarz bytów oraz możliwych do zobaczenia krajobrazów. Poruszę zatem problematykę związaną z korelacją pomiędzy krajobrazem a technologią, która go mediatyzuje, pamięcią (kraj)obrazu, która jest ukształtowana przez technikę, reżysera oraz sam pejzaż.
EN
Chris Marker is a traveler who, since the very beginning of his artistic career, has visited the whole world with his camera: from China, through Siberia, Moscow, to Europe and South America. Along with the development of new technologies he also changed his tools of learning about reality, however, he did not leave his original interests in diversity, political situation or creating reality by media. His travels led him to the landscape of virtual reality, thus completing the range of beings and landscapes possible to see. Therefore, the article will deal with the issues connected with the correlation between landscape and technology which mediates it, with memory of landscape which is shaped by technology, a director and the landscape itself.

Contributors

author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Allard-Chanial Laurence. 2006. Le spectacle de la mémoire vive. A propos de la créations numériques de Chris Marker. W Théorème 6 – Recherches sur Chris Marker. Paris: Presse Sorbonne Nouvelle.
 • Dubois Philippe (red.). 2006. La Jetée ou la cinémathogramme de la conscience. W Théorème 6 – Recherches sur Chris Marker. Paris: Presse Sorbonne Nouvelle.
 • Gauthier Guy. 2001. Chris Marker, écrivain multimédia ou Voyage à travers les médias. Paris: Harmattan.
 • Habib André, V. Paci. (red.). 2008. Introduction. W Chris Marker et l’imprimerie du regard. Paris: Harmattan.
 • Kita Barbara. 2015. „Uśmiech kota. O twórczości Chrisa Markera”. Journal of Animal Studies nr 2.
 • Koide Emi. 2010. Le Japon selon Chris Marker. Lieu du dépaysement temporel, entre le sommeil et le réveil. https://appareil.revues.org/1107 [dostęp: 11.07.2016].
 • Lagny Michèle. 2014. Les paysages ont-ile une mémoire?. W Théorème nr 19: Paysages et Mémoire. Cinéma, photographie, dispositifs audiovisuels. Paris: Presse Sorbonne Nouvelle.
 • Marker Chris. 1998. Immemory. CD-Rom. Paris: Centre Georges Pompidou.
 • Mons Alain. 2002. Paysage d’images. Essai sur les formes diffuses du contemporain. Paris: Harmattan.
 • Perniola Ivelise. 2008. Atlas loci: pérégrination à travers la géographie markérienne. W. Chris Marker et l’imprimerie du regard. A. Habib, V. Paci (red.). Paris: Harmattan.
 • Serres Michel. 1996. Atlas. Paris: Flammarion.
 • Wieczorkiewicz Anna. 2008. Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Kraków: Universitas.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-839a7d1b-45f7-4691-a028-ee34e4213902
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.