Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 96 | 195-204

Article title

Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym

Authors

Title variants

EN
Definitions of Human Capital - a Comparative and Critical Approach

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W literaturze bardzo często używa się wymiennie określeń zasoby, aktywa, kapitał w odniesieniu do pracowników. Zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej, brak jest jednoznacznego zdefiniowania tych pojęć i określenia różnic między nimi. Znaczna część autorów twierdzi, że zmiany wyżej wymienionych określeń sięgają znacznie głębiej niż w sferę językową. Są również autorzy, którzy nie dostrzegają różnicy we wspomnianych określeniach, używając je jako synonimów. W związku z tym poniższe opracowanie jest próbą przybliżenia i pewnego uporządkowania kwestii dotyczących definiowania kapitału ludzkiego oraz terminów z nim związanych.
EN
Literature often uses terms such as resources, assets, equity in relation to employees interchangeably. Both in Polish and foreign literature, there is no clear definition of these concepts and no precise identification of differences between them. Many of the authors claim that these differences go much deeper than just in the realm of language. There are also authors who are unaware of the difference in these definitions, using them as synonyms. Therefore, the following analysis is an attempt to introduce and organize some issues concerning the definition of human capital and the terms associated with it.

Contributors

author
 • Politechnika Białostocka

References

 • Barney J.B., 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, s. 99-120.
 • Baron A., Armstrong M., 2008, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków, s. 18-22,120.
 • Bochniarz P., Gugała K., 2005, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa, s. 8, 77.
 • Czajka Z., 2011, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 125.
 • Ehrenberg R. G., Smith R.S., Moder Labor Economics, HarperCollins, New York 1997.
 • Fitz-Enz J., 2001, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków, s. 9.
 • Fitz-Enz J., 2000, The ROI of Human Capital, AMACOM, New York 2000.
 • Gierusz B., 2003, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, s. 36.
 • Gorynia M., Łaźniewska E., 2009, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 56.
 • Kawka T., 2004, Identyfikacja Kapitału ludzkiego za pomocą wartościowania kompetencji, [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, M. Juchnowicz (red.) Poltext, Warszawa, s. 65-72.
 • Król H., Ludwiczyński A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa, s. 11, 116-117.
 • Penrose E.T., 1997, The Theory of the Growth of the Firm [w:] Resources, Firm and Strategies. A Reader in the Resource-Based Perspective, N.J. Foss, Oxford University Press, Oxford, pp. 30-35.
 • Piotrowski Z., 2009 "Kapitał ludzki w sektorze mikroprzedsiębiorstw w regionie łomżyńskim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, s. 5.
 • Rokita J., 2005, Zarządzanie strategiczne: Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Wydaw. Ekon. PWE, Warszawa, s. 139.
 • Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., 1997, Intellectual Capital - Navigating in the New Business Landscape, Macmillian Press, s. 36.
 • Sajkiewicz A., 1999, Strategia zmian w zasobach ludzkich, [w:] Zasoby ludzkie w firmie A. Sajkiewicz (red.) Poltext, Warszawa, s. 59-62.
 • Skuza B., 2003, Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie grupy Skandia, [w:] Zarządzanie wiedza w przedsiębiorstwie, B. Wawrzyniak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły przedsiębiorczości Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa, s. 202.
 • Stankiewicz M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TONiK, DOM ORGANIZATORA, Toruń, s. 103.
 • Strużyna J., 2007, Próba porównania koncepcji kapitału ludzkiego i zasobów ludzkich, [w:] Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, A. Lipka, S. Waszczak (red.) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 201-208.
 • Szałkowski A., 2000, Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo AE , Kraków, s. 8.
 • Tyc W., 2005, Kapitał ludzki jako zasób czynników wytwórczych, [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, D. Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii US, Szczecin, s. 129-134.
 • Whitaker D., 2007, Human Capital. Managemnet or Measurement?, "Personnel Today", Vol. 2, No. 13, pp. 13, za: J. Strużyna, Próba porównania koncepcji kapitału ludzkiego i zasobów ludzkich, [w:] Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, A. Lipka, S. Waszczak (red.) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 201-208.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-846b17d1-d700-4e65-b728-05ff7b4c8cc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.