PL EN


2014 | 2(25) | 97-106
Article title

Advertizing activities in social media and the creation of a community belonging in the digital era

Content
Title variants
PL
Działalność reklamowa w mediach społecznościowych a tworzenie społeczności należącej do ery cyfrowej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The promotion of brands, services and products using forms of digital advertizing is nowadays employed strategically by organizations in order to reach customers. This kind of advertizing uses digital media for the distribution of marketing and communication messages in attempt to promote interactivity and raise effectiveness. In that way, both servicing and engaging customers are the aim. This paper argues that social media may create a virtual community which spreads the ‘sense of belonging’ to such a community for potential customers in order to feel part of it even if they have never met. Social media have a significant role to play on the creation of the experience—brand experience on the Internet and the engagement of the consumers to this process with the provision of an ‘e-experience’ and their participation which can be of outmost importance. Managers in charge of social media management may be part of the consumer discussions in a manner that is consistent with the organization’s mission; the creation of blogs and networks that bring customers together may enforce the creation of e-communities which can be accomplished using specific symbols and a language that is familiar to this online group. The integration of social media into the marketing programme of an organization or a company as tools consists of an innovative procedure for the co-creation of experience with the consumer.
PL
Promocja marek, usług oraz produktów przy użyciu form reklamy cyfrowej jest obecnie strategicznie stosowana przez organizacje, aby dotrzeć do klientów. Ten rodzaj reklamy wykorzystuje media cyfrowe do dystrybucji przekazów marketingowych i komunikacyjnych, aby promować interakcyjność i podnieść efektywność. W ten sposób celem staje się zarówno obsługiwanie, jak i angażowanie klientów. Niniejsza praca dowodzi, że media społecznościowe mogą tworzyć wirtualną społeczność, która rozpowszechnia "poczucie przynależności" do takiej społeczności wśród potencjalnych klientów, aby czuli się jej częścią, nawet jeśli nigdy się nie spotkali. Media społecznościowe mają do odegrania istotną rolę w kreowaniu doświadczenia – doświadczenia marki w internecie – oraz angażowaniu w ten proces konsumentów, umożliwiając "e-doświadczenie" i ich uczestnictwo, które może mieć pierwszorzędne znaczenie. Menadżerowie odpowiedzialni za zarządzanie mediami społecznościowymi mogą zabierać głos w dyskusjach konsumenckich w sposób zgodny z misją organizacji; tworząc blogi i sieci integrujące klientów, mogą oni wymusić tworzenie e-społeczności, które można urzeczywistnić przy użyciu określonych symboli oraz języka znanego danej grupie internetowej. Integracja mediów społecznościowych w programie marketingowym organizacji lub spółki jako narzędzia składa się z innowacyjnej procedury współtworzenia doświadczenia z konsumentem.
Year
Issue
Pages
97-106
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Technological Educational Institute of Athens, Department of Marketing, 12210 Aigaleo, Greece, Tel.: +302 105 38 52 33
References
 • Advertising on Facebook (2014) [online, accessed: 2014-02-23]. Retrieved from: https://www.facebook.com/help/247824495237141.
 • Anderson, B. (1991). Imagined communities. London: Verso. ISBN 978-0-86091-546-1.
 • Baum, N. (2011). Social networks 2.0. In: R. Burnett, M. Consalvo, Ch. Ess (eds.). The handbook of Internet studies (pp. 384–405). Malden: Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-8588-2.
 • Brakus, J., Schmitt, B., Zarantonello, L. (2009). Brand Experience: What is it? How is it measured? Does it affect loyalty? Journal of Marketing, 73, 52‒68.
 • Burnett, R., Consalvo, M., Ess, Ch. (eds.) (2011). The handbook of Internet studies. Malden: Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-8588-2.
 • Cover Photos Carrefour Marinopoulos Super Market (2014) [online, accessed: 2014-02-25]. Retrieved from: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=669749589714945&set=a.418676971488876.92299.416207085069198&type=1&theater.
 • Cutler, K. M. (2012). Stats: Facebook made $9.51 in ad revenue per user last year in the U.S. and Canada [online, accessed: 2014-02-23]. Retrieved from: http://techcrunch.com/2012/05/03/stats-facebook-made-9-51-in-ad-revenue-per-user-last-year-in-the-u-s-and-canada/.
 • Danias, K., Kavoura, A. (2013). The role of social media as a tool of a company’s innovative communication activities. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, 23 (2), 75‒83.
 • Dijck, J. van (2013) ‘You have one identity’: Performing the self on Facebook and LinkedIn. Media, Culture and Society, 35, 199‒235.
 • Facebook Basics (2014). Facebook for business [online, accessed 2014-06-18]. Retrieved from: https://www.facebook.com/business/overview.
 • Facebook Photobucket (2010) [online, accessed 2014-06-15]. Retrieved from: http://media.photobucket.com/user/mafiashaolin/media/736444d4.png.html?filters[term]=facebook&filters[primary]=images&filters[secondary]=videos&sort=1&o=19.
 • Kavoura, A., Bitsani, E. (2013). E-branding of rural tourism in Carinthia, Austria. Tourism. An International Interdisciplinary Journal, 61, 289‒312.
 • Kavoura, A., Pelet, J. E., Rundle-Thiele S., Lecat, B. (2014). Experience matters: Exploring the experience behavioral loyalty relationship in wine. 2014 Global Marketing Conference at Singapore, Wine Marketing and Management Track, 15–18 July 2014.
 • Kilamby, A., Laroche, M., Richard, M. O. (2013). Constitutive marketing. Towards understanding brand community formation. International Journal of Advertising, 32, 45‒64.
 • Kozioł, L., Wojtowicz, A., Pyrek, R. (2013). Development οf pro-innovative culture as self-improvement οf an organization. 3rd International Conference on Quantitative and Qualitative Research on Administration Sciences, 23–24 May 2013.
 • Marwick, A., Boyd, D. (2010). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. New Media and Society, 13, 114‒133.
 • Noff, A. (2011). What’s next in Social Media [online, accessed: 2014-02-22]. Retrieved from: http://thenextweb.com/socialmedia/2011/06/14/whats-next-in-social-media/.
 • Papacharissi, Z. (2009). The virtual geographies of social networks: A comparative analysis of Facebook, LinkedIn and Asmall World, New Media and Society, 11, 199‒220.
 • Perkel, D. (2006). Copy and paste literacy: Literacy practices in the production of a MySpace profile [online, accessed: 2014-02-22]. Retrieved from: http://people.ischool.berkeley.edu/~dperkel/media/dperkel_literacymyspace.pdf.
 • Salesforce Exacttarget Marketing Cloud [online, accessed: 2014-06-18]. Retrieved from: http://www.salesforcemarketingcloud.com/.
 • Salesforce.com (2013). The Facebook Ads Benchmark Report [online, accessed: 2014-02-25]. Retrieved from: http://www.salesforcemarketingcloud.com/wp-content/uploads/2013/06/The-Facebook-Ads-Benchmark-Report.pdf?b9be0c.
 • Siomkos, G., Tsiamis, J. (2004). Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ [Strategic Electronic Marketing]. Athens: Stamouli. ISBN-13 978-960-351-523-4.
 • Stavrianea, A., Kavoura, A. (2014). Communicating the sense of belonging to an ‘imagined community’ of a destination for advertising its proposed experiences and the creation of brand loyalty. Paper presented at the 2nd International Conference on Marketing and Management Issues Athens, 18–20 June, pp. 1024‒1030.
 • Timeline Photos Pampers (2014) [online, accessed: 2014-02-25]. Retrieved from: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=615978555133472&set=a.392556127475717.88410.387240021340661&type=1&theater.
 • Warren, C. (2010). When are Facebook users most active? Study [online, accessed: 2014-02-23]. Retrieved from: http://mashable.com/2010/10/28/facebook-activity-study/.
 • Weise, K. (2011). A lie detector test for online reviewers [online, accessed: 2014-02-23]. Bloomberg BusinessWeek, 29th September. Retrieved from: http://www.businessweek.com/magazine/a-lie-detector-test-for-online-reviewers-09292011.html.
 • Zhang, J. (2010). Social media and distance education [online, accessed: 2014-02-22]. Retrieved from: http://deoracle.org/online-pedagogy/emerging-technologies/social-media-and-distance-education.html?PHPSESSID=adb9b0c9f094d0d923de6f3b3f65ef7a.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8eeca080-0925-4f4e-af4d-9cbfd7ada006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.