PL EN


2015 | 9 | 27-38
Article title

Oblicze samorządu w prasie samorządowej – metody kształtowania wizerunku

Content
Title variants
EN
THE FACE OF SELF-GOVERNMENT IN SELF-GOVERNMENT PRESS – METHODS OF SHAPING IMAGE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Prasa samorządowa pełni ważną rolę w zapewnianiu mieszkańcom dostępu do wiadomości o charakterze lokalnym. Stanowi też narzędzie polityki komunikacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Mimo linii programowej spójnej z zasadami marketingu terytorialnego może dbać o dochowywanie rzetelności dziennikarskiej, a materiały prasowe upowszechniać z poszanowaniem zasad bezstronności. Część redakcji wykorzystuje jednak różnorodne metody prezentacji treści, które przy zachowaniu pozorów obiektywizmu wyraźnie służą celom wizerunkowym. Wśród stosowanych technik występuje m.in. publikowanie artykułów wstępnych, wywiadów, odpowiedzi na pytania czytelników czy zastosowanie konwencji przeglądu prasy bądź debaty publicznej z udziałem liderów opinii. W głównym nurcie prasy samorządowej dominuje przy tym formuła pozytywnego opisywania rzeczywistości. 77 proc. respondentów z aprobatą wypowiada się o działalności wydawniczej samorządów, wskazując na preferowaną formę miesięcznika edytowanego bezpośrednio przez urząd gminy lub starostwo powiatowe.
EN
Self-government press plays an important role in providing residents with local news. It is also a communication tool for the self-government units. Despite the program line relating to territorial marketing, it can be credible and press materials can be disseminated with objectivity and impartiality. Some of editor’s offices use different content presentation methods which, preserving objectivity, serve image goals. Among used techniques there are, among others, editorials, interviews, answers for readers’ questions or press review with participation of opinion leaders. In the mainstream of self-government, press dominates positive reality description. 77% of respondents have positive opinions on self-government publishing and points out as the most preferable form – monthly journal published edited directly by Commune Office or Country Governor’s Office.
Year
Volume
9
Pages
27-38
Physical description
Contributors
  • Wydziału Kontaktów Społecznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-5496
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92646aa3-e380-4e83-b50c-9781f4fe61dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.